Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 11

L 304/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

(7)

Należy zatem 2002/308/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1 W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Czlonek Komisji

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/21

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) I ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN)

1.A. STREFY (1) W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS — Hansted Å — Hovmølle Å — Grenå — Treå — Alling Å — Kastbjerg — Villestrup Å — Korup Å — Sæby Å — Elling Å — Uggerby Å — Lindenborg Å — Øster Å — Hasseris Å — Binderup Å — Vidkær Å — Dybvad Å — Bjørnsholm Å — Trend Å — Lerkenfeld Å — Vester Å — Lønnerup med tilløb — Slette Å — Bredkær Bæk — Vandløb til Kilen — Resenkær Å — Klostermølle Å — Hvidbjerg Å — Knidals Å — Spang Å — Simested Å — Skals Å — Jordbro Å — Fåremølle Å — Flynder Å — Damhus Å — Karup Å — Gudenåen — Halkær Å — Storåen — Århus Å — Bygholm Å — Grejs Å — Ørum Å

1.B. STREFY W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN — Dania (2).

2.

STREFY W NIEMCZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN 2.1. BADENIA-WIRTEMBERGIA (3) — Isenburger Tal od źródła do ujścia hodowli Falkenstein, — Eyach wraz z dopływami, od źródeł do pierwszej grobli w dole rzeki znajdującej się niedaleko miasta Haigerloch, — Andelsbach wraz z dopływami, od źródeł do turbiny znajdującej się niedaleko miasta Krauchenwies, — Lauchert wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie turbiny znajdującej się niedaleko miasta Sigmaringendorf, — Grosse Lauter wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Lauterach,

(1) Obszary zlewisk oraz obszary przybrzeżne do nich należące. (2) W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium. (3) Części obszarów zlewisk wodnych.

L 304/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

— Wolfegger Ach wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Baienfurth, — Obszar zlewiska wodnego ENZ, w skład którego wchodzą Grosse Enz, Kleine Enz i Eyach od ich źródeł do bezprzepływowej zapory w centrum Neuenbürga, — Erms od źródła do bezprzepływowej zapory znajdującej się 200 m w dole rzeki poniżej hodowli Strobel, Anlage Seeburg, — Obere Nagold od źródła do bezprzepływowej zapory w okolicach Neumühle.

3.

STREFY W HISZPANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN 3.1. REGION: AUTONOMICZNA WSPÓLNOTA ASTURII Strefy lądowe — Wszystkie obszary zlewisk Asturii. Strefy przybrzeżne — Całe wybrzeże Asturii. 3.2. REGION: AUTONOMICZNA WSPÓLNOTA GALICJI Strefy lądowe — Obszary zlewisk Galicji — w tym obszary zlewisk rzeki Eo, rzeki Sil od źródła w prowincji Léon, rzeki Miño od źródła do zapory Frieira, oraz rzeki Limia od źródła do zapory Das Conchas, — z wyjątkiem zlewiska rzeki Tamega. Strefy przybrzeżne — Strefa przybrzeżna w Galicji od ujścia rzeki Eo (Isla Pancha) do Punta Picos (ujścia rzeki Miño). 3.3. REGION: AUTONOMICZNA WSPÓLNOTA ARAGONII Strefy lądowe — Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii, — rzeka Isuela, od źródła do zapory Arguis, — rzeka Flúmen, od źródła do zapory Santa María de Belsue, — rzeka Guatizalema, od źródła do zapory Vadiello, — rzeka Cinca, od źródła do zapory Grado, — rzeka Esera, od źródła do zapory Barasona, — rzeka Noguera-Ribagorzana, od źródła do zapory Santa Ana, — rzeka Matarrańa, od źródła do zapory Aguas de Pena, — rzeka Pena, od źródła do zapory Pena, — rzeka Guadalaviar-Turia, od źródła do zapory Generalísimo w prowincji Walencja, — rzeka Mijares, od źródła do zapory Arenós w prowincji Castellón. Pozostałe cieki wodne Regionu Aragonii uważa się za strefy buforowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 46 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE (1)

 • Dz. U. L304 - 18 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L304 - 17 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L304 - 16 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L304 - 14 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L304 - 12 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L304 - 10 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1906/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 1 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.