Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 13 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 13 - Strona 5

Strona 5 z 6

5

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Aspergillus oryzae (DSM 10287) o minimalnej aktywności:

postać powlekana:

1 000 FXU (1)/g

postać płynna:

650 FXU/ml

3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 50 % zbóż (np. pszenicy, jęczmienia, ryżu lub pszenżyta). Kaczki — 100 FXU — 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100–200 FXU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 50 % zbóż (np. pszenicy, jęczmienia, ryżu lub pszenżyta). 4.1.2010


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2005

Minimalna zawartość Inne przepisy jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

15.12.2005

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalny wiek

37 Kaczki endo-1,4-betaksylanaza: 2 500 U subtilizyna: 800 U — 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-ksylanaza: 2 500 U subtilizyna: 800 U. 3. Do użytku w mieszankach paszowych, np. zawierających ponad 65 % pszenicy. Kaczki — endo-1,4-betaksylanaza: 300 U — —

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Subtilizina EC 3.4.21.62

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilizyny wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o następującej aktywności minimalnej:

4.1.2010

PL

endo-1,4-beta-ksylanaza: 5 000 U (2)/g

subtilizyna: 1 600 U (3)/g

59

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

4.1.2010

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 endo-1,3(4)beta-glukanaza: 150 U subtilizyna: 4 000 U alfa-amylaza: 400 U poligalakturonaza: 25 U

1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: — — — endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U subtilizyna: 4 000 U alfa-amylaza: 400 U poligalakturonaza: 25 U.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Subtilizyna EC 3.4.21.62

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanazy i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtiliziny wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) oraz poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o minimalnej aktywności:

Poligalakturonaza EC 3.2.1.15

endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U (2)/g

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U (4)/g

subtilizyna: 4 000 U (3)/g

alfa-amylaza: 400 U (5)/g (6)/g

poligalakturonaza: 25 U

3. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % kukurydzy.

L 328/19

L 328/20

Minimalna zawartość Inne przepisy jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalny wiek

Kury nioski

— endo-1,4-betaksylanaza: 225 U endo-1,3(4)beta-glukanaza: 112 U subtilizyna: 3 000 U alfa-amylaza: 300 U — poligalakturonaza: 18 U — subtilizyna: 3 000 U alfa-amylaza: 300 U poligalakturonaza: 18 U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 13 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.