Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do przekazywania informacji dotyczących tytoniu

Data ogłoszenia:2005-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

Łączna liczba rolników produkujących tytoń: ............................................................................................................................................. Łączna liczba pierwszych przetwórców: ........................................................................................................................................................

21.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/9

ZAŁĄCZNIK IB Informacje, które należy przekazać Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca roku danego zbioru Zbiór: .................................................................................................. Grupa odmian: .................................................................................


Państwo Członkowskie produkcji (zgłaszające) Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa: Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa: Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa:

Zgłaszające Państwo Członkowskie: ......................................

1.

UMOWY KONTRAKTACJI

1.1. Liczba zarejestrowanych umów kontraktacji 1.2. Ilość tytoniu (w tonach) o zawartości wilgoci określonej w załączniku XXVIII do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 objęta umowami 1.3. Całkowity obszar objęty umowami (w hektarach) 2. PRODUCENCI TYTONIU

2.1. Łączna liczba rolników produkujących tytoń 2.2. Liczba rolników należących do grupy producentów 3. PRZEDSIĘBIORSTWA WSTĘPNEGO PRZETWORZENIA

3.1. Liczba przedsiębiorstw wstępnego przetworzenia zawierających umowy kontraktacji 4. CENY (1)

4.1. Maksymalna cena (EUR za kg) uzgodniona w umowach kontraktacji w odpowiedniej walucie z wyłączeniem podatków i innych opłat. Wskazać jakość referencyjną 4.2. Minimalna cena (EUR za kg) uzgodniona w umowach kontraktacji w odpowiedniej walucie z wyłączeniem podatków i innych opłat. Wskazać jakość referencyjną

(1) Państwa Członkowskie stosujące walutę krajową przyjmują kurs wymiany z dnia 1 stycznia roku danego zbioru.

L 335/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2005

ZAŁĄCZNIK II Informacje zbiorcze, które należy przekazać Komisji najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następującego po roku danego zbioru Skumulowane dane liczbowe dla danego zbioru Zbiór: .................................................................................................. Grupa odmian: .................................................................................

Państwo Członkowskie produkcji (zgłaszające) Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa: Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa: Państwo Członkowskie produkcji: Nazwa:

Zgłaszające Państwo Członkowskie: ......................................

1.

Dostarczone ilości (w tonach)

1.1. Całkowita ilość surowca tytoniowego o minimalnej normie jakości i zawartości wilgoci określonej w załączniku XXVIII do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 1.2. Ilość surowca tytoniowego o minimalnej normie jakości i zawartości wilgoci określonej w załączniku XXVIII do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 dostarczona przez grupy producentów 2. Rzeczywista ilość surowca tytoniowego (w tonach) o minimalnej normie jakości dostarczona przed dostosowaniem masy na podstawie zawartości wilgoci Średnia cena (EUR za kg), z wyłączeniem podatków i innych opłat, płacona przez przedsiębiorstwa wstępnego przetworzenia (1)

3.

(1) Państwa Członkowskie stosujące walutę krajową przyjmują kurs wymiany z dnia 1 stycznia roku następującego po roku danego zbioru.

21.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/11

ZAŁĄCZNIK III Informacje, które należy przekazać Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca roku następującego po roku danego zbioru Przepływ zapasów (w tonach) posiadanych przez pierwszych przetwórców Zgłaszające Państwo Członkowskie: .................................................................... Data zgłoszenia: ..........................................................................................................

Ilości wprowadzone na rynek wspólnotowy w poprzednim roku gospodarczym (1) Ilości wprowadzone na rynek państw trzecich w poprzednim roku gospodarczym (1) Stan zapasów ostatniego dnia poprzedniego roku gospodarczego (1)

Grupa odmian

Dany zbiór

(1) Za rok gospodarczy uznaje się okres od dnia 1 lipca roku danego zbioru do dnia 30 czerwca roku następującego po roku danego zbioru.

L 335/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2005

ZAŁĄCZNIK IV Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 604/2004

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1 i 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Załączniki I, II i III — Załącznik IV Załącznik V

Artykuły 1 i 2 — Artykuł 3 Artykuł 4 Załączniki IB, II i III Załącznik IA — Załącznik IV

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 59 z 200521.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2084/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 333 z 20.12.2005)

 • Dz. U. L335 - 58 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinszasa/2/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L335 - 48 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego Greußener Salamifabrik GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2725)

 • Dz. U. L335 - 39 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. Zachęty podatkowe dla spółek biorących udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4746) (1)

 • Dz. U. L335 - 38 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 36 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L335 - 34 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L335 - 33 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów morszczuka w strefach ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L335 - 32 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L335 - 31 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L335 - 13 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L335 - 4 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L335 - 3 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L335 - 1 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.