Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 1

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU GENERALNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (2005/892/WE)

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005 jest dostępna na stronie internetowej Agencji: http://www.easa.eu.int/


L 341/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

STAN DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 2 3 4 5 6 7

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

Otrzymane opłaty Subwencja z Komisji Składki z państw trzecich Inne składki Operacje administracyjne Dochody za usługi świadczone odpłatnie Korekta nierównowagi budżetowej

37 200 000 18 930 000 p.m. 1 177 025 49 975 117 000 p.m.

– 20 800 000 3 207 881 p.m. 51 481 138 098 – 90 460 p.m.

16 400 000 22 137 881 p.m. 1 228 506 188 073 26 540 p.m.

RAZEM

57 474 000

– 17 493 000

39 981 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 2 3

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

Personel i wydatki z nim związane Budynki, wyposażenie i inne wydatki eksploatacyjne Wydatki operacyjne

18 250 000 4 202 000 35 022 000

– 2 061 000 – 584 000 – 14 848 000

16 189 000 3 618 000 20 174 000

RAZEM

57 474 000

– 17 493 000

39 981 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.