Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 15

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 15

Strona 1 z 5
23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/15

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/894/WE)

L 341/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005


OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 25 885 500 25 885 500 – 3 215 000 – 3 215 000 22 670 500 22 670 500

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Razem 2 338 500 2 338 500 – 843 000 – 843 000 1 495 500 1 495 500

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Razem 200 000 200 000 100 000 100 000 300 000 300 000

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. 3 496 684 3 496 684 3 496 684 3 496 684

RAZEM

28 424 000

– 461 316

27 962 684

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/17

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Pozycja 1 0 0 — Razem 600 000 357 000 805 000 900 000 793 000 2 497 000 15 422 000 150 000 1 700 000 610 000 23 834 000 – 2 265 000 – 50 000 – 450 000 200 000 – 900 000 – 750 000 – 315 000 285 000 357 000 55 000 900 000 993 000 1 597 000 15 422 000 100 000 1 250 000 610 000 21 569 000

101 1010 1012 1013 1014 1015 1016

Cedefop Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Europejska Agencja Odbudowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust

80 500 330 000 p.m. p.m. 620 000 80 500

– 50 000

30 500 330 000

20 000 p.m. – 220 000 – 70 000

20 000

400 000 10 500

L 341/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy)

Artykuł Pozycja 101 1017 1018 1019 Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

(ciąg dalszy) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Pozycja 1 0 1 — Razem 80 500 800 000 p.m. 1 991 500 – 920 000 – 600 000 80 500 200 000 p.m. 1 071 500

102 1020 1021 1022

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej Pozycja 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM p.m. p.m.

60 000

– 30 000 p.m. p.m.

30 000

60 000 25 885 500

– 30 000 – 3 215 000

30 000 22 670 500

Tytuł 1 — Razem

25 885 500

– 3 215 000

22 670 500

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/19

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

100

Opłaty z agencji i organów Uwagi Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.