Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 43

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 43

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/43

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/896/WE)

L 341/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005


SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 18 600 000 18 600 000 460 000 460 000 19 060 000 19 060 000

RAZEM

18 820 000

460 000

19 280 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/45

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

18 600 000 18 600 000

460 000 460 000

19 060 000 19 060 000

Tytuł 1 — Razem RAZEM

18 600 000 18 820 000

460 000 460 000

19 060 000 19 280 000

L 341/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

18 600 000

460 000

19 060 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13). Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3-4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/47

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 3 30

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Razem 8 090 000 8 090 000 460 000 460 000 8 550 000 8 550 000

RAZEM

19 090 000

460 000

19 550 000

L 341/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 3 0

303 304

Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych Ogólne koszty posiedzeń Koszty tłumaczeń ustnych Pozycja 3 0 4 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

4 400 000

406 000

4 806 000

3040 3041

1 200 000 170 000 1 520 000 8 090 000

50 000 4 000 54 000 460 000

1 250 000 174 000 1 574 000 8 550 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

8 090 000 19 090 000

460 000 460 000

8 550 000 19 550 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/49

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

303

Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy. 304 Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych Ogólne koszty posiedzeń

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

3040

1 200 000

50 000

1 250 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji. 3041 Koszty tłumaczeń ustnych

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

170 000

4 000

174 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.