Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2176/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 3

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/13

Wskaźniki przeliczeniowe Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Molwa Molva spp.

1 2 3 1 2 3

0,68 0,66 0,60 0,00 0,00 0,00

0,56 0,54 0,48 0,72 0,71 0,69

Makrela z gatunku Scomber scombrus

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Wskaźnik przeliczeniowy Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)


Makrela kolias z gatunku Scomber japonicus

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,72 0,52 0,90 0,68 0,68 0,56 0,52 0,68 0,60 0,54 0,34 0,71 0,54 0,66 0,50 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00

0,77 0,77 0,63 0,47 0,68 0,72 0,60 0,25 0,41 0,41 0,41 0,34 0,71 0,53 0,52 0,43 0,41 0,64 0,56 0,49 0,29 0,58 0,42 0,58 0,42 0,81 0,77 0,64 0,64 0,40

Sardele Engraulis spp.

1 2 3 4

Gładzica Pleuronectes platessa

1 2 3 4

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

1 2 3 4 5

Smuklica Lepidorhombus spp.

1 2 3 4

Zimnica Limanda limanda Stornia Platichthys flesus Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy Thunnus alalunga Mątwy Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma

1 2 1 2 1 2 1 2 3

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

L 347/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

Wskaźnik przeliczeniowy Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba odgłowiona (*) Ekstra, A (*)

Żabnica Lophius spp.

1 2 3 4 5

0,61 0,78 0,78 0,65 0,36

0,77 0,72 0,68 0,60 0,43

Wszystkie formy prezentacji Ekstra, A (*)

Garnele z gatunku Crangon crangon

1 2

0,59 0,27

Gotowane w wodzie Ekstra, A (*) Świeże lub schłodzone Ekstra, A (*)

Krewetki północne Pandalus borealis

1 2

0,77 0,27

Ryba cała (*)

0,68 —

Kieszeniec jadalny Cancer pagurus

1 2

0,72 0,54

Ryba cała (*) E' (*) Ekstra, A (*) Ogony (*) Ekstra, A (*)

Homarzec Nephrops norvegicus

1 2 3 4

0,86 0,86 0,77 0,50

Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

0,86 0,59 0,59 0,41

Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

0,81 0,68 0,50 0,41

Sola Solea spp.

1 2 3 4 5

0,75 0,75 0,71 0,58 0,50

0,58 0,58 0,54 0,42 0,33

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/15

ZAŁĄCZNIK II Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Cena wycofania (EUR/tonę) Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Śledź z gatunku Clupea harengus

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7a 7b 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 550 302 488 488 336 0 0 0 1 180 1 180 1 115 885 623 538 538 530 456 719 719 619 519

125 191 180 114 114 239 212 106 106 95 80 292 366 412 269 647 550 302 458 427 275 920 920 772 852 852 656 492 361 418 418 411 224 559 559 429 359

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

1 2 3 4

Koleń Squalus acanthias

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

Koleń Scyliorhinus spp.

Karmazyn Sebastes spp.

Dorsz z gatunku Gadus morhua

Czerniak Pollachius virens

1 2 3 4

Plamiak Melanogrammus aeglefinus

1 2 3 4

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

L 347/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

Cena wycofania (EUR/tonę) Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Witlinek Merlangius merlangus

1 2 3 4

618 600 562 384 813 789 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

469 450 412 281 670 646 574 233 229 223 226 226 185 138 889 942 785 327

Molwa Molva spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 99 z 200530.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2163/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o pozwolenia na wywóz w odniesieniu do wołowiny i cielęciny (  Dz.U. L 342 z 24.12.2005)

 • Dz. U. L347 - 97 z 200530.12.2005

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L347 - 93 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do Umowy

 • Dz. U. L347 - 91 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca Załącznik do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 83 z 200530.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca wewnętrzny regulamin Komisji

 • Dz. U. L347 - 80 z 200530.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 78 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 75 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 74 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L347 - 70 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L347 - 61 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L347 - 56 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2183/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L347 - 31 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2182/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L347 - 28 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2181/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 27 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2180/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 25 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2179/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 21 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2178/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 19 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2177/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 9 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2175/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L347 - 7 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2174/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 1 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.