Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2176/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

Makrela z gatunku Scomber scombrus

Makrela kolias z gatunku Scomber japonicus

Sardele Engraulis spp.

1 2 3 4

Gładzica Pleuronectes platessa — od 1 stycznia do 30 kwietnia 2006 r. 1 2 3 4 — od 1 maja do 31 grudnia 2006 r. 1 2 3 4 Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius 1 2 3 4 5 Smuklica Lepidorhombus spp. 1 2 3 4 Zimnica Limanda limanda 1 2 806 806 773 558 1 113 1 113 1 068 772 3 308 2 499 2 499 2 058 1 911 1 694 1 495 1 345 847 626 476 440 440 440 365 608 608 608 505 2 609 1 948 1 911 1 580 1 507 1 594 1 395 1 221 722 511 370


(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/17

Cena wycofania (EUR/tonę) Gatunek Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Stornia Platichtys flesus Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwny Thunnus alalunga Mątwy Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma

1 2 1 2 1 2 3

343 260 2 229 2 229 0 0 0

Ryba cała Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

301 218 1 798 1 709 1 037 1 037 648

Ryba odgłowiona (*) Ekstra, A (*)

Żabnica Lophius spp.

1 2 3 4 5

1 749 2 236 2 236 1 864 1 032

Ekstra, A (*)

4 565 4 268 4 031 3 557 2 549

Wszystkie formy prezentacji

Garnele z gatunku Crangon crangon

1 2

1 432 655

Gotowane w wodzie Ekstra, A (*) Świeże lub schłodzone Ekstra, A (*)

Krewetki północne Pandalus borealis

1 2

4 911 1 722

1 087 —

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Cena sprzedaży (EUR/t) Gatunek Wielkość (*) Ryba cała (*)

Kieszeniec jadalny Cancer pagurus

1 2

1 246 935

Ryba cała (*) E' (*) Ekstra, A (*) Ogony (*) Ekstra, A (*)

Homarzec Nephrops norvegicus

1 2 3 4

4 590 4 590 4 109 2 669

Ryba wypatroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

4 590 3 149 3 149 2 188

Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

3 432 2 881 2 119 1 737

Sola Solea spp.

1 2 3 4 5

5 009 5 009 4 742 3 874 3 340

3 874 3 874 3 607 2 805 2 204

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

L 347/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

ZAŁĄCZNIK III Ceny wycofania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji

Cena wycofania (EUR/tonę) Gatunek Strefa wyładunku Wskaźnik przeliczeniowy Wielkość (*) Ryba wypatroszona, z głową (*) Extra, A (*) Ryba cała (*) Extra, A (*)

Śledź z gatunku Clupea harengus

Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii

0,90

1 2 3 4a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 481 1 874 1 874 1 544 1 433 1 070 1 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 172 162 103 112 172 162 103 223 220 214 221 218 212 1 957 1 461 1 433 1 185 1 130 863 821 140 176 198 129 216 271 305 199 340 334

Regiony przybrzeżne Wschodniej Anglii od Berwick do Dover Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów Regiony przybrzeżne County Down (Irlandia Północna) Makrela z gatunku Scomber scombrus Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii

0,90

1 2 3 4a

0,96

1 2 3

Regiony przybrzeżne i wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie

0,95

1 2 3

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

Regiony przybrzeżne od Troon (południowo zachodnia Szkocja) do Wick (północnowschodnia Szkocja) oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów

0,75

1 2 3 4 5

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwny Thunnus alalunga Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

Wyspy Azory oraz Madera

0,48

1 2

Wyspy Kanaryjskie

0,48

1 2 3 4

Regiony przybrzeżne i wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie

0,74

1 2 3 4

Atlanyckie regiony przybrzeżne Portugalii

0,93 0,81

2 3

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 99 z 200530.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2163/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o pozwolenia na wywóz w odniesieniu do wołowiny i cielęciny (  Dz.U. L 342 z 24.12.2005)

 • Dz. U. L347 - 97 z 200530.12.2005

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L347 - 93 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do Umowy

 • Dz. U. L347 - 91 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca Załącznik do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 83 z 200530.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca wewnętrzny regulamin Komisji

 • Dz. U. L347 - 80 z 200530.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 78 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 75 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 74 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L347 - 70 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L347 - 61 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L347 - 56 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2183/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L347 - 31 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2182/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L347 - 28 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2181/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 27 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2180/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 25 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2179/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 21 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2178/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 19 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2177/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 9 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2175/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L347 - 7 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2174/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 1 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.