Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 13

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 13

Strona 13 z 14

Każde naruszenie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością kapitana na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Seszeli, pod warunkiem że statek prowadzi działania na wodach Seszeli. 8. FMC państw bandery monitorują śledzenie swoich statków w odstępach jednogodzinnych, gdy statki te przebywają na wodach Seszeli. Jeżeli śledzenie statków nie odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami, niezwłocznie informowane jest Centrum Monitorowania Seszeli oraz zostaje uruchomiona procedura opisana w punkcie 6. Odpowiednie FMC oraz Centrum Monitorowania Seszeli współpracują ze sobą w celu zapewnienia wprowadzenia niniejszych przepisów w życie. Jeżeli Centrum Monitorowania Seszeli ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji zgodnie z punktem 4 powyżej, druga strona zostanie o tym niezwłocznie poinformowana. Po otrzymaniu zawiadomienia druga strona odpowiada w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin, informując Centrum Monitorowania Seszeli o powodach nieprzesłania informacji i wskazując rozsądny termin zastosowania się do niniejszych przepisów. W przypadku niezastosowania się w tym terminie obie strony rozstrzygają takie problemy w drodze pisemnej lub zgodnie z postanowieniami punktu 13.


9.

10. Dane pochodzące z monitorowania, przesyłane drugiej stronie zgodnie z niniejszymi przepisami, służą wyłącznie celom kontrolowania, zarządzania, monitorowania i stosowania przepisów przez władze Seszeli w odniesieniu do floty Wspólnoty dokonującej połowów na mocy Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach Seszeli. Dane te pod żadnym warunkiem nie mogą być udostępniane stronom trzecim, chyba że za osobną dla każdego przypadku pisemną zgodą państwa bandery lub na mocy postanowienia sądu na Seszelach. 11. Strony postanawiają wymienić na wniosek drugiej strony informacje o sprzęcie używanym do śledzenia satelitarnego, w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni wymogi drugiej strony do celów niniejszych przepisów.

12. Strony postanawiają dokonać przeglądu niniejszych przepisów odpowiednio i w stosownych przypadkach, w tym we wszystkich przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania lub występowania nieprawidłowości na poszczególnych statkach. O wszelkich takich przypadkach SFA zawiadamia Państwa Członkowskie, pod których banderą pływają takie statki, co najmniej 15 dni przed spotkaniem przeglądowym. 13. Wszelkie spory dotyczące wykładni niniejszych przepisów lub ich stosowania są przedmiotem konsultacji pomiędzy stronami w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 7 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach Seszeli. 14. Niniejsze przepisy wchodzą w życie w dniu 18 stycznia 2005 r.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Załącznik 1 Przekazywanie wiadomości VMS na Seszele Raport o pozycji

Obowiązkowe/ Fakultatywne

L 348/23

Dane

Kod

Uwagi

Początek rejestracji Odbiorca Nadawca Typ wiadomości Radiowy sygnał wywołania Wewnętrzny numer referencyjny Zewnętrzny numer rejestracyjny Szerokość Długość Prędkość Kurs Data Godzina Koniec rejestracji

SR AD FR TM RC IR XR LA LO SP CO DA TI ER

O O O O O F F O O O O O O O

Dane dotyczące systemu; wskazują początek rejestracji Dane dotyczące wiadomości; odbiorca kod ISO Alfa-3 kraju Dane dotyczące wiadomości; nadawca kod ISO Alfa-3 kraju Dane dotyczące wiadomości; typ wiadomości „POS” Dane dotyczące statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywołania statku Dane dotyczące statku; niepowtarzalny numer statku w postaci kodu ISO Alfa-3 państwa bandery, po którym następuje numer Dane dotyczące statku; numer znajdujący się na burcie statku Dane dotyczące pozycji; pozycja statku w stopniach i minutach N/ S DDMM (WGS-84) Dane dotyczące pozycji; pozycja statku w stopniach i minutach N/ S DDMM (WGS-84) Dane dotyczące pozycji; prędkość statku w dziesiętnych częściach węzła Dane dotyczące pozycji; kurs statku w skali 360o Dane dotyczące pozycji; data pozycji UTC (RRRRMMDD) Dane dotyczące pozycji; godzina pozycji UTC (GGMM) Dane dotyczące systemu; wskazują koniec rejestracji

Cecha systemu: ISO 8 859,1 Przesyłanie danych posiada następującą strukturę: — podwójny ukośnik (//) i kod oznaczają początek przesyłania, — pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych. Dane fakultatywne powinny być wprowadzane między początkiem a końcem rejestracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.