Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 6

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 6

Strona 6 z 14

Formularze połowowe wypełniane są także w przypadku braku połowów. 2.2. W zakresie składania formularzy połowowych, o których mowa w punktach 2.1 i 2.3, statki Wspólnoty: — w przypadku gdy zawiną do portu Victoria, przedkładają wypełnione formularze władzom Seszeli w ciągu pięciu dni od przybycia do portu, a w każdym przypadku przed odpłynięciem z portu, w zależności od tego, która data przypada wcześniej,

L 348/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


– w każdym innym przypadku wysyłają wypełnione formularze władzom Seszeli w ciągu 14 dni od przybycia do każdego portu innego niż port Victoria.

30.12.2005

Kopie wymienionych formularzy połowowych należy także wysłać do instytutów naukowych, o których mowa w rozdziale I sekcja 2 punkt 6. 2.3. Wzmiankę „Poza wodami Seszeli” wpisuje się we wspomnianym wyżej dzienniku połowowym w odniesieniu do okresów, w których statek nie znajdował się na wodach Seszeli. 2.4. Formularze wypełniane są czytelnie i podpisywane przez kapitana statku lub jego przedstawiciela. 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego rozdziału rząd Seszeli zastrzega sobie prawo do zawieszenia licencji statku naruszającego postanowienia do czasu dopełnienia formalności i nałożenia kary przewidzianej obowiązującymi na Seszelach przepisami ustawowymi. O fakcie tym informowane jest Państwo Członkowskie, pod którego banderą pływa dany statek, oraz Komisja Europejska.

ROZDZIAŁ IV ZAMUSTROWANIE MARYNARZY 1. Każdy sejner do połowu tuńczyków zatrudnia w czasie rejsu po wodach Seszeli co najmniej dwóch marynarzy z Seszeli wskazanych przez przedstawiciela statku w porozumieniu z armatorem, z listy nazwisk przekazanej przez właściwe władze Seszeli. Armatorzy starają się zatrudniać dodatkowych marynarzy z Seszeli. Armator lub jego przedstawiciel przekazuje właściwym władzom Seszeli nazwiska i szczegółowe dane marynarzy z Seszeli zatrudnionych na pokładzie danego statku, ze wzmianką o ich wpisie do rejestru załogi. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw pracy stosowana jest z mocy prawa do marynarzy zatrudnionych na statkach UE. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i rzeczywistego uznania prawa do zbiorowych negocjacji pracowników oraz wyeliminowania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i zawodu. Umowy o pracę marynarzy z Seszeli, których jeden odpis wręczany jest podpisującym je stronom, sporządzane są między przedstawicielem (przedstawicielami) armatorów a marynarzami i/lub ich związkami zawodowymi albo ich przedstawicielami, związanymi z właściwymi władzami Seszeli. Umowy te zapewniają marynarzom korzystanie z systemu ubezpieczeń społecznych, który ma do nich zastosowanie, w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, a także mających do nich zastosowanie świadczeń emerytalnych. Wynagrodzenie marynarzy z Seszeli pokrywają armatorzy. Należy je ustalić przed wydaniem licencji za obopólną zgodą między armatorami lub ich przedstawicielami a właściwymi władzami Seszeli. Jednakże warunki wynagrodzenia marynarzy z Seszeli nie mogą być gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych dla załóg na Seszelach wykonujących podobne obowiązki, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od norm przewidzianych przez MOP. Do celów wykonania i stosowania prawa pracy, przedstawiciel armatora uznawany jest za lokalnego przedstawiciela armatora. Umowa zawarta pomiędzy przedstawicielem a marynarzami obejmuje także obowiązujące ich warunki repatriacji i świadczenia emerytalne. Wszyscy marynarze zatrudnieni na statkach Wspólnoty stawiają się przed kapitanem wyznaczonego statku w przeddzień zaproponowanej daty zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w terminie i o godzinie przewidzianej na zaokrętowanie, armatorzy są automatycznie zwolnieni z obowiązku zatrudnienia tego marynarza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.