Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4

Strona 1 z 14
L 348/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

30.12.2005

ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Artykuł 1

5. Płatność dokonywana jest najpóźniej do dnia 30 września 2005 r. za pierwszy rok i najpóźniej do dnia rocznicy zawarcia protokołu w latach następnych. 6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 niniejszego protokołu, przeznaczenie tej rekompensaty podlega wyłącznej kompetencji władz Seszeli. 7. Rekompensata finansowa wpłacana jest na nie więcej niż dwa rachunki bankowe otwarte przez Skarb Państwa w Banku Centralnym Seszeli. Artykuł 3


Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów

1. Przez okres 6 lat, od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów, przyznane na mocy art. 2 umowy, są następujące:

a)

40 sejnerów oceanicznych do połowu tuńczyka; oraz

b)

12 taklowców powierzchniowych. Współdziałanie na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa

2.

Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem art. 4 i 5 . 1. Obie strony zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach Seszeli, opartego na zasadzie niedyskryminacji pomiędzy różnymi flotami dokonującymi połowów na tych wodach. 2. Na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) oraz na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, a także, tam gdzie jest to właściwe, po przeprowadzeniu wspólnego zebrania naukowego, obie strony mogą przeprowadzić konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 7 umowy, jak również, w miarę potrzeby, uzgodnić środki do zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami rybołówstwa. Artykuł 4 Przegląd wielkości dopuszczalnych połowów

3. Na mocy art. 4 umowy statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą dokonywać połowów na wodach Seszeli tylko jeżeli posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego Protokołu, zgodnie z Załącznikiem.

Artykuł 2

Rekompensata finansowa – Warunki płatności

1. Rekompensata finansowa przewidziana w art. 6 umowy wynosi, na okres, o którym mowa w art. 1, 24 750 000 EUR.

2.

Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem art. 4, 6 i 8.

3. Rekompensata finansowa, o której mowa w ust. 1, wpłacana przez Wspólnotę, wynosi 4 125 000 EUR rocznie w okresie obowiązywania niniejszego Protokołu.

4. Jeżeli całkowita ilość połowów tuńczyka, dokonanych przez statki Wspólnoty na wodach Seszeli, przekracza 55 000 ton rocznie, całkowita kwota rocznej rekompensaty zostanie zwiększona o 75 EUR za każdą dodatkową złowioną tonę tuńczyka. Roczna kwota wpłacana przez Wspólnotę nie może jednak przekroczyć 8 250 000 EUR.

1. Wielkości dopuszczalne połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać zwiększone za obopólną zgodą, jeżeli wnioski ze wspólnego zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2, potwierdzą, iż takie zwiększenie nie zagrozi zrównoważonemu zarządzaniu zasobami Seszeli. W takim przypadku rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 1, zostanie zwiększona proporcjonalnie i w sposób rozłożony w czasie. Całkowita kwota rekompensaty finansowej wpłacana przez Wspólnotę Europejską nie może przekroczyć jednak podwójnej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1. W przypadku gdy ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza ilość odpowiadającą całkowitej kwocie rekompensaty finansowej, strony jak najszybciej przeprowadzają konsultacje w celu ustalenia kwoty należnej za ilość złowioną powyżej tej granicy.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/5

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.