Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/148/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 34

L 49/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2005

DECYZJA RADY 2005/148/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Listę osób znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprzez wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały oskarżone przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ). W dniu 22 grudnia 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/900/WPZiB zmieniającą listę znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. W związku z tym, że panowie Savo Todovic i Vladimir Lazarevic znajdują się w areszcie Trybunału, ich nazwiska powinny zostać usunięte z listy. Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r.

(4)

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2004/900/WPZiB (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 108).

22.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/35

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 Nazwisko i imię: BOROVCANIN Ljubomir Data urodzenia: 27.2.1960 r. Miejsce urodzenia: Han Pijesak, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: BOROVNICA Goran Data urodzenia: 15.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Kozarac, gmina Prijedor, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: GOTOVINA Ante Data urodzenia: 12.10.1955 r. Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, gmina Zadar, Republika Chorwacji Obywatelstwo: chorwackie francuskie Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: JANKOVIC Gojko Data urodzenia: 31.10.1954 r. Miejsce urodzenia: Trbusce, gmina Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: LUKIC Sredoje Data urodzenia: 5.4.1961 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: LUKIC Sreten Data urodzenia: 28.3.1955 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: NIKOLIC Drago Data urodzenia: 9.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Bratunac, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina

L 49/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2005

Nazwisko i imię: PANDUREVIC Vinko Data urodzenia: 25.6.1959 r. Miejsce urodzenia: Sokolac, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: PAVKOVIC Nebojsa Data urodzenia: 10.4.1946 r. Miejsce urodzenia: Senjski Rudnik, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: POPOVIC Vujadin Data urodzenia: 14.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Sekovici, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 r. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.09.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 37 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/149/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi

 • Dz. U. L49 - 31 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/147/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza (Republika Mołdowy)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/146/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 9 z 200522.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanych przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4637) (1)

 • Dz. U. L49 - 7 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L49 - 4 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 2 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 1 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 289/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.