Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 37

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/149/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi

Data ogłoszenia:2005-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 37

Strona 1 z 2
22.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/37

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/149/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od daty jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r. W imieniu Rady


J. ASSELBORN

W dniu 26 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB (1) odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi. W dniu 25 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/730/WPZiB (2) zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB, które, między innymi, wprowadziło zakaz udzielania pożyczek lub kredytów finansowych birmańskim przedsiębiorstwom państwowym oraz zakaz nabywania lub rozszerzania udziałów w tych przedsiębiorstwach. Niektóre przedsiębiorstwa powinny zostać wykreślone z załączonego do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB wykazu birmańskich przedsiębiorstw państwowych, wobec których stosuje się te środki. Wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB powinno zostać zatem zmienione zgodnie z jego art. 10,

(2)

opublikowane

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. (2) Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17.

L 49/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 7 ust. 5

Nazwa Adres Nazwisko dyrektora

I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON MAJ-GEN WIN HLAING MANAGING DIRECTOR

A. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1. MYANMAR RUBY ENTERPRISE 24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) 24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING)

2. MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

3. MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD 4. MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION 5. MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE 4/A, NO 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

6. SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

7. TAILORING SHOP SERVICE 8. NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO. 1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP. YANGON 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON

9. GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

10. SOAP FACTORY (PAUNG)

B. HANDEL 1. MYAWADDY TRADING LTD 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

22.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/39

Nazwa

Adres

Nazwisko dyrektora

C. USŁUGI 1. MYAWADDY BANK LTD 24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON 399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON 24-26, SULE PAGODA ROAD, YANGON 335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PADEBAN TSP, YANGON 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON 189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

2. BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

3. MYAWADDY TRAVEL SERVICES 4. NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

5. MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

6. MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 34 z 200522.2.2005

  Decyzja Rady 2005/148/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L49 - 31 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/147/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza (Republika Mołdowy)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/146/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 9 z 200522.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanych przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4637) (1)

 • Dz. U. L49 - 7 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L49 - 4 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 2 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 1 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 289/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.