Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 6

(4) Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 28.

L 57/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2005

(13)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego preparatu enzymatycznego.

(24)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(14)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.


(25)

Stosowanie substancji „błękit patentowy V”, jako barwnika dla żywiących się ziarnem ptaków ozdobnych i małych gryzoni, zostało tymczasowo dozwolone rozporządzeniem (WE) nr 2697/2000.

(15)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) zostało tymczasowo dozwolone, po raz pierwszy, dla kurcząt przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (1).

(26)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego barwnika.

(27) (16)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego preparatu enzymatycznego.

(28)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(17)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(29)

Stosowanie substancji „chlorofil miedziany złożony”, jako barwnika dla żywiących się ziarnem ptaków ozdobnych i małych gryzoni, zostało tymczasowo dozwolone rozporządzeniem (WE) nr 2697/2000.

(18)

W związku z powyższym, wykorzystanie czterech wymienionych preparatów enzymatycznych zgodnie ze specyfikacją w załączniku I powinno być bezterminowo dozwolone.

(30)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego barwnika.

(19)

Stosowanie substancji „tartrazyna” jako barwnika dla żywiących się ziarnem ptaków ozdobnych i małych gryzoni, zostało tymczasowo dozwolone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2697/2000 (2).

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(31)

W związku z powyższym, wykorzystanie czterech wymienionych barwników zgodnie ze specyfikacją w załączniku II powinno być dozwolone bezterminowo.

(20)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego barwnika.

(32)

(21)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(22)

Stosowanie substancji „żółcień pomarańczowa FCF”, jako barwnika dla żywiących się ziarnem ptaków ozdobnych i małych gryzoni, zostało tymczasowo dozwolone rozporządzeniem (WE) nr 2697/2000.

(33)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG15136) jest bezterminowo dozwolone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2004 (3) w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych do tuczu oraz tymczasowo w odniesieniu do prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001 (4), w odniesieniu do indyków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2188/2002 (5), oraz w odniesieniu do świń przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 261/2003 (6).

(23)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego barwnika.

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie tego preparatu enzymatycznego dla kur niosek.

L L L L 239 z 9.7.2004, str. 8. 130 z 12.5.2001, str. 25. 333 z 10.12.2002, str. 5. 37 z 13.2.2003, str. 12.

(1) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15. (2) Dz.U. L 319 z 16.12.2000, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.