Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 3

Teksty dyrektywy 2002/31/WE z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 34 z 11.2.2003, str. 30, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*).

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 64/22


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

10.3.2005

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/23

ZAŁĄCZNIK I

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004

Po sekcji 6 w dodatku 1 załącznika II do Porozumienia dodaje się następującą sekcję: „SEKCJA 7 Dyrektywa Komisji 2002/31/WE (urządzenia klimatyczne typu domowego)

L 64/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/25

L 64/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/27

L 64/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/29

L 64/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

ZAŁĄCZNIK II do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 Po sekcji 6 w dodatku 2 załącznika II do Porozumienia dodaje się następującą sekcję: „SEKCJA 7 Dyrektywa Komisji 2002/31/WE (urządzenia klimatyczne typu domowego)

Karta i zamówienia pocztowe Załączniki II i III

Uwaga Etykieta Załącznik I

PL

IS

NO

Energia I II II II 1 2 2 2 Producent Model Układ zewnętrzny Układ wewnętrzny Bardziej efektywny Mniej efektywny 3 Klasa efektywności energetycznej … w skali od A (bardziej efektywny) do G (mniej efektywny) Roczne zużycie energii kWh w trybie chłodzącym Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia oraz od klimatu Chłodząca moc wyjściowa Współczynnik efektywności energetycznej przy pełnym obciążeniu Im wyższe, tym lepiej Typ Tylko chłodzenie Chłodzenie + nagrzewanie Chłodzenie powietrzem Chłodzenie wodą Cieplna moc wyjściowa

Orka Framleiðandi Gerð Utandyrabúnaður Innandyrabúnaður Góð nýtni Slæm nýtni Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Energi Merke Modell Utendørs enhet Innendørs enhet Lavt energiforbruk Høyt energiforbruk Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) Årlig energiforbruk kWh ved kjøling Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet Kjøleeffekt Energieffektivitets-kvotient ved full belastning Jo høyere, desto bedre Type Bare kjøling Kjøling/oppvarming Luftkjølt Vannkjølt Varmeeffekt

V

5

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi. Kæling Orkunýtnihlutfall við fullan styrk Því hærri, því betri Stærð Kæling eingöngu Kæling/hitun Loftkældur Vatnskældur Hitun

V

5

VI VII

6 7

VII VIII VIII VIII IX IX X

7 8 8 8 9 9 10

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/31

Uwaga Etykieta Załącznik I

Karta i zamówienia pocztowe Załączniki II i III

PL

IS

NO

XI

11

Efektywność grzewcza: A (wyższa) G (niższa) Hałas (dB(A) dot. 1 pW) Dalsze informacje zawarte są w ulotkach dołączonych do produktu Norm EN 814 Urządzenia klimatyzacyjne Dyrektywa w sprawie etykiet dotyczących energii 2002/31/WE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 67 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 57 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 41 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 15 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 9 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.