Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 55 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 55 - Strona 2

Strona 2 z 2

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/57

MG – MADAGASKAR MR – MAURETANIA MU – MAURITIUS MV – MALEDIWY MX – MEKSYK MY – MALEZJA MZ – MOZAMBIK NA – NAMIBIA NC – NOWA KALEDONIA NG – NIGERIA NI – NIKARAGUA NZ – NOWA ZELANDIA OM – OMAN PA – PANAMA PE – PERU PG – PAPUA NOWA GWINEA PH – FILIPINY PF – POLINEZJA FRANCUSKA PM – ST PIERRE I MIQUELON PK – PAKISTAN RO – RUMUNIA RU – ROSJA SA – ARABIA SAUDYJSKA SC – SESZELE SG – SINGAPUR SN – SENEGAL SR – SURINAM SV – SALVADOR TH – TAJLANDIA TN – TUNEZJA TR – TURCJA TW – TAJWAN TZ – TANZANIA UG – UGANDA UY – URUGWAJ VE – WENEZUELA VN – WIETNAM YE – JEMEN YT – MAJOTTA ZA – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI ZW – ZIMBABWE II. Państwa i terytoria spełniające wymogi art. 2 ust. 2 decyzji Rady 95/408/WE AM – ARMENIA (1) AO – ANGOLA AZ – AZERBEJDŻAN (2) BJ – BENIN BS – BAHAMY BY – BIAŁORUŚ


(1) Zezwala się tylko na przywozy żywych raków (Astacus leptodactylus) przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. (2) Zezwala się tylko na przywozy kawioru.

L 69/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

CG – REPUBLIKA KONGO (1) CM – KAMERUN DZ – ALGIERIA ER – ERYTREA FJ – FIDŻI GD – GRENADA IL – IZRAEL MM – MYANMAR SB – WYSPY SALOMONA SH – ŚWIĘTA HELENA TG – TOGO US – STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

(1) Zezwala się tylko na przywozy złowionych produktów rybołówstwa, mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 55 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 67 z 200516.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 50 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 200516.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 3 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.