Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 76 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 76 POZ 3

Strona 1 z 8
22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/3

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. A. List Rządu Wybrzeża Kości Słoniowej Szanowny Panie, Powołując się na protokół podpisany dnia 3 marca 2004 r. w Brukseli, określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r., mam zaszczyt powiadomić Pana, że Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 1 lipca 2004 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z art. 10, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku pierwsza kwota rekompensaty finansowej określonej w art. 3 protokołu powinna zostać przelana przed dniem 31 grudnia 2004 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Będę wdzięczny za potwierdzenie otrzymania tego listu. Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy głębokiego szacunku. W imieniu Rządu Wybrzeża Kości Słoniowej


B. List Wspólnoty Europejskiej Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu o następującej treści: „Powołując się na protokół podpisany dnia 3 marca 2004 r. w Brukseli, określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową w okresie trwającym od dnia 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r., mam zaszczyt powiadomić Pana, że Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 1 lipca 2004 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z art. 10, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku pierwsza kwota rekompensaty finansowej określonej w art. 3 protokołu powinna zostać przelana przed dniem 31 grudnia 2004 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie.” Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie protokołu. Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego szacunku. W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 76/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

PROTOKÓŁ określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. Artykuł 1 1. Przez okres trzech lat od dnia 1 lipca 2004 r. możliwości połowowe przyznane na mocy artykułu 2 umowy są następujące: a) trawlery zamrażalnie do połowu ryb dennych łowiące skorupiaki w toni wodnej, głowonogi i ryby denne: 1 300 GT (1) (pojemność statku brutto) miesięcznie średnio w roku; b) klipry tuńczykowe: 3 statki; c) taklowce powierzchniowe: 11 statków; d) sejnery tuńczykowe: 34 statki. 2. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 umowy statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą dokonywać połowów w strefie połowowej Wybrzeża Kości Słoniowej, jedynie jeśli posiadają licencję połowową wydaną na mocy niniejszego protokołu zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku. Artykuł 4 noty w strefie połowów Wybrzeża Kości Słoniowej przekroczy tę ilość, powyższa kwota zostanie proporcjonalnie zwiększona. Jednakże całkowita kwota rekompensaty finansowej wpłacona przez Wspólnotę nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości kwoty określonej w ustępie 1.

3. Roczna rekompensata finansowa jest płatna najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku obowiązywania Protokołu. O przeznaczeniu rekompensaty finansowej decyduje wyłącznie Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi w artykule 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 76 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 16 z 200522.3.2005

    Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym

  • Dz. U. L76 - 1 z 200522.3.2005

    Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.