Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 4

Strona 4 z 4

Można wykorzystać oceny szacunkowe, jednak powinny one być dokonane w oparciu o dane empiryczne i wyjaśnione w opisie metodologii. 2) Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii. 3) Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne. 4) Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi. 5) Kolumna (c) obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, lecz z wyłączeniem recyklingu materiałów. 6) Kolumna (d) musi być sumą kolumn (b) i (c). 7) Kolumna (f) obejmuje wszystkie formy odzysku z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii. 8) Kolumna (h) musi być sumą kolumn (d), (e), (f) i (g). 9) Kolumna (h)/kolumna (a): współczynnik odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE. 10) Kolumna (d)/kolumna (a): współczynnik recyklingu do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE. 11) Danych dotyczących drewna nie należy wykorzystywać w celu oceny docelowego minimum 15 % wagowo dla każdego materiału opakowaniowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.


5.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/11

TABELA 2 Ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do innych Państw Członkowskich lub wywiezionych poza teren Wspólnoty do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

( w tonach) Odpady opakowaniowe przekazane do innych Państw Członkowskich lub wywiezione poza teren Wspólnoty w celu: Materiał spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

recyklingu materiału

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

Szkło Tworzywa sztuczne Papier i tektura Aluminium Metale Stal Razem Drewno Inne Razem

Uwagi: 1) Dane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do ilości, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązkiem nałożonym dyrektywą 94/62/WE. Stanowią one podzbiór danych dostarczonych już w tabeli 1. Powyższa tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych. 2) Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii. 3) Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne. 4) Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.

L 86/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2005

TABELA 3 Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub przywiezionych spoza terenu Wspólnoty i przekazanych Państwu Członkowskiemu do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

(w tonach) Odpady opakowaniowe wytworzone w innych Państwach Członkowskich lub przywiezione spoza Wspólnoty i przekazane Państwu Członkowskiemu w celu: Materiał recyklingu materiału innych form recyklingu odzysku energii innych form odzysku spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

Szkło Tworzywa sztuczne Papier i tektura Aluminium Metale Stal Razem Drewno Inne Razem

Uwagi: 1) Dane zawarte w tej tabeli dostarcza się wyłącznie w celach informacyjnych. Nie są one zawarte ani w tabeli 1, ani nie można ich traktować jako realizacji celów przez dane Państwo Członkowskie. 2) Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne. 3) Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 13 z 20055.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967) (1)

  • Dz. U. L86 - 3 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L86 - 1 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.