Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

Groch (Pisum sativum) 0708 10 00

367,79 1 269,90 3 372,15

11 045,09 158,30

2 740,11 1 503,38

5 754,66 88 159,17

90 935,98 14 251,85

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/5

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.170 1.170.1

Fasola — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 191,68 661,84 1 757,47 111,94 133,41 131,62 149,05 177,64 175,25 — — — — — — — — — — 7 664,81 109,85 1 901,51 1 043,28 3 993,48 61 178,63 63 105,62 9 890,16 5 756,39 82,50 1 428,07 783,52 2 999,17 45 946,08 47 393,28 7 427,66


1.170.2

— Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00

255,23 881,26 2 340,13

1.180 1.190 1.200 1.200.1

Bób ex 0708 90 00 Karczochy 0709 10 00 Szparagi — zielone ex 0709 20 00

— —

266,99 921,87 2 447,96

155,92 185,83 183,33 322,72 384,62 379,45 95,78 114,15 112,62 68,41 81,54 80,44 541,04 644,80 636,14 104,17 124,15 122,49 — 68,20 81,28 80,19 — 55,43 66,06 65,18

8 018,02 114,91

1 989,14 1 091,35

4 177,51 63 997,86

66 013,65 10 345,92

1.200.2

— pozostałe ex 0709 20 00

552,61 1 908,04 5 066,70

16 595,37 237,84

4 117,04 2 258,84

8 646,43 132 460,11

136 632,30 21 413,56

1.210

Oberzyny (baklazany) 0709 30 00

164,01 566,28 1 503,73

4 925,29 70,59

1 221,88 670,39

2 566,15 39 312,43

40 550,68 6 355,26

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce) ex 0709 40 00

117,15 404,49 1 074,10

3 518,09 50,42

872,78 478,86

1 832,98 28 080,54

28 965,02 4 539,51

1.230

Pieprznik jadalny 0709 59 10

926,44 3 198,81 8 494,25

27 821,92 398,74

6 902,16 3 786,92

14 495,64 222 067,67

229 062,29 35 899,55

1.240

Papryka słodka 0709 60 10

178,38 615,91 1 635,52

5 356,95 76,78

1 328,97 729,15

2 791,05 42 757,88

44 104,65 6 912,26

1.250 1.270

Koper 0709 90 50 Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi) 0714 20 10 Kasztany (Castanea spp.), świeze ex 0802 40 00 Ananas, świeży ex 0804 30 00

— 116,78 403,22 1 070,73 — 94,92 327,74 870,28

— 3 507,04 50,26

— 870,04 477,35

— 1 827,22 27 992,29

— 28 873,98 4 525,24

2.10 2.30

— 2 850,51 40,85

— 707,16 387,99

— 1 485,16 22 752,04

— 23 468,67 3 678,10

L 88/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

2.40

Awokado, świeże ex 0804 40 00

142,78 493,00 1 309,13

83,38 99,38 98,04 —

4 287,89 61,45

1 063,76 583,64

2 234,06 34 224,89

35 302,90 5 532,81

2.50 2.60 2.60.1

Guawa, mango, świeże ex 0804 50 Słodkie pomarańcze, świeże: — Krwiste i półkrwiste 0805 10 10

— — —

— — — — — — — — —

— —

— —

— —

— —

2.60.2

— Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny 0805 10 30 — Pozostałe 0805 10 50

— — — — — —

— —

— —

— —

— —

2.60.3

— —

— —

— —

— —

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże — Klementynki ex 0805 20 10 106,21 366,72 973,81 62,03 73,92 72,93 61,85 73,71 72,72 38,91 46,38 45,75 43,36 51,67 50,98 33,94 40,45 39,90 1 745,14 25,01 432,94 237,54 909,25 13 929,30 14 368,04 2 251,82 2 229,56 31,95 553,12 303,47 1 161,64 17 795,83 18 356,36 2 876,88 2 001,08 28,68 496,43 272,37 1 042,59 15 972,10 16 475,18 2 582,06 3 180,41 45,58 789,01 432,89 1 657,04 25 385,24 26 184,81 4 103,79 3 189,59 45,71 791,29 434,14 1 661,83 25 458,54 26 260,42 4 115,64

2.70.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 38 z 20057.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 371 z 18.12.2004)

 • Dz. U. L88 - 21 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei i Tajwanu

 • Dz. U. L88 - 10 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754) (1)

 • Dz. U. L88 - 9 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawierające sprostowanie wersji w języku włoskim rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L88 - 1 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.