Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 3

Strona 3 z 7

(20)

(3) Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2001 r. o niezgłaszaniu sprzeciwu w sprawie N 731/00 (Dz.U. C 211 z 28.7.2001, str. 48). (4) Patrz: przypis 1.

L 95/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

(21)

W piśmie z dnia 5 września 2003 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło nową analizę kosztów i korzyści (CBA), różniącą się od pierwotnie zaprezentowanej w wielu istotnych aspektach, włączając w to wyższe koszty inwestycji w maszyny i urządzenia w Trnavie, niższe koszty operacyjne pracy w Ryton, niższe koszty operacyjne zużycia energii i wody oraz transportu przychodzącego i wychodzącego w Trnavie. Niektóre zmiany dotyczyły elementów, wobec których Komisja nie wyraziła wątpliwości przy wszczęciu postępowania.


kopie wewnętrznego dokumentu planistycznego PSA z maja 2003 r., w którym podane są różnice w kosztach komponentów pomiędzy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi grupy. Zasadnicza różnica między kosztami komponentów w Ryton i Trnavie wynika ze znacznie niższych stawek wynagrodzenia za godzinę w Trnavie, które przekładają się na niższe koszty dużych komponentów pochodzenia miejscowego, takich jak np. zderzaki, tablice przyrządów, fotele, panele drzwi i tablice rozdzielcze.

(22)

W piśmie z dnia 19 lutego 2004 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło nową wersję analizy kosztów i korzyści, zasadniczo zgodną z wersją z września 2003 r. poza paroma wyjątkami (na przykład wysokość kosztów pracy w Ryton oraz kosztów transportu wychodzącego w Trnavie zostały zmienione do wartości podanych pierwotnie). Zjednoczone Królestwo udzieliło wyjaśnień dotyczących pozycji, w sprawie których Komisja wyraziła wątpliwości przy wszczęciu postępowania oraz pozycji zmodyfikowanych już po wszczęciu postępowania. W piśmie z dnia 4 maja 2004 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że realizacja projektu nie może ruszyć przed końcem roku 2004 lub początkiem 2005. Analiza kosztów i korzyści z lutego 2004 r. została odpowiednio zmieniona, z podaniem roku 2005 jako pierwszego roku inwestycji.

(27)

Zjednoczone Królestwo przedstawiło także dokumenty uzasadniające przewidywany dla Trnavy spadek kosztów operacyjnych zużycia energii i wody oraz transportu przychodzącego. W odniesieniu do kosztów transportu przychodzącego Zjednoczone Królestwo przedstawiło aktualizację wewnętrznego dokumentu planistycznego dla zakładu w Trnavie, w wersji z listopada 2003 r., w której początkowo szacowany koszt został obniżony w wyniku uwzględnienia wyższego szacowanego udziału komponentów pochodzenia miejscowego.

(28)

(23)

W odniesieniu do kosztów gruntów w Trnavie Zjednoczone Królestwo stwierdziło, że nie należy ich uwzględniać, ponieważ projekt zostanie zrealizowany w obecnych granicach zakładu. Orientacyjnie realizacja projektu wymagać będzie gruntu o powierzchni 30 hektarów, którego koszt według wartości zaktualizowanej wynosi 0,512 mln GBP.

W odniesieniu do kosztów zwolnień Zjednoczone Królestwo wyjaśniło, że zostały one uwzględnione w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r. jako dodatkowe koszty rozwiązania z lokalizacją w Trnavie, podobnie jak koszty związane z zamknięciem zakładu w Ryton. Zjednoczone Królestwo podało także bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia tych kosztów. Z drugiej strony Zjednoczone Królestwo nie uwzględniło w analizie kosztów i korzyści żadnych inwestycji utrzymaniowych w Ryton, ponieważ inwestycje w ogólne utrzymanie muszą zostać przeprowadzone w przypadku obu scenariuszy.

(24)

W odniesieniu do kosztów inwestycji w budynki, maszyny i urządzenia Zjednoczone Królestwo skorygowało analizę kosztów i korzyści z lutego 2004 r. z uwzględnieniem uwag Komisji. Pierwotnie przekazana analiza obejmowała wyłącznie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektu w Trnavie, natomiast wersja skorygowana uwzględnia także udział kosztów stałych i ogólnych, które mogą być przypisane do projektu. W wyniku tego alternatywna lokalizacja w Trnavie okazała się droższa niż zmiany w zakładzie w Ryton.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.