Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 6

Strona 6 z 7

W odniesieniu do kosztów operacyjnych komponentów i materiałów, dostarczone po wszczęciu postępowania dokumenty wewnętrzne dowodzą, że zakład w Ryton znajduje się w niekorzystnym położeniu pod względem kosztów w związku z zaopatrzeniem w wybrane komponenty pochodzenia miejscowego, dla których istotne znaczenie ma wartość dodana przez miejscową siłę roboczą. Z drugiej strony w analizie kosztów i korzyści nie odnotowano różnic w kosztach komponentów pochodzących od tego samego dostawcy na całym świecie (np. silników i skrzyń biegów). Po przeanalizowaniu nowych informacji Komisja stwierdza, że dotyczące tej pozycji dane mogą zostać zaakceptowane na potrzeby analizy kosztów i korzyści.


(48)

Podobnie nowe dostarczone informacje w zadowalający sposób wykazują, że aktualizacje do analizy kosztów i korzyści z lutego 2004 r., dotyczące energii i wody, kosztów transportu przychodzącego oraz kosztów zwolnień, mają oparcie w dokumentach i odzwierciedlają możliwe do przyjęcia szacunki dotyczące zmian takich kosztów w objętym analizą okresie.

(49)

(45)

Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, Komisja przeanalizowała dodatkowe informacje i dokumenty dostarczone przez Zjednoczone Królestwo. W odniesieniu do kosztów gruntów Komisja nie przyjmuje argumentu Zjednoczonego Królestwa mówiącego, że kosztów tych nie należy uwzględniać w analizie kosztów i korzyści, ponieważ projekt może być zrealizowany w obecnych granicach zakładu w Trnavie. Grunty, o których mowa, zostały niedawno zakupione przez PSA z jednoznacznym zamiarem ich wykorzystania na potrzeby projektu w razie ostatecznego wyboru lokalizacji w Trnavie zamiast w Ryton. W związku z powyższym grunty te muszą zostać ujęte w kosztach związanych z rozwiązaniem w Trnavie, które w wyniku tego zwiększą się o kwotę 0,512 mln GBP.

Opracowana przez Komisję analiza kosztów i korzyści tylko nieznacznie różni się od analizy dostarczonej przez Zjednoczone Królestwo po rozpoczęciu postępowania, natomiast różnice w stosunku do analizy przedstawionej początkowo są już bardziej istotne. Według Komisji analiza kosztów i korzyści wskazuje na handicap kosztu netto dla Ryton w wysokości 18,260 mln GBP według wartości z roku 2002 (7) (w porównaniu z 18,772 mln GBP według Zjednoczonego Królestwa). Otrzymany wskaźnik handicapu regionalnego wynosi 12,44 % (8) (w porównaniu z 12,78 % według Zjednoczonego Królestwa).

(50)

(46)

W odniesieniu do kosztów inwestycji w budynki, maszyny i urządzenia oraz zakupu oprzyrządowania dla dostawców, Komisja może zaakceptować wartości podane w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r., zgodnie z którymi zaktualizowana wartość inwestycji wymaganej do przekształcenia zakładu w Ryton byłaby o 4,522 mln GBP niższa niż w przypadku rozbudowy zakładu w Trnavie.

Komisja rozważa także w swojej analizie problem „wyrównania” (top-up), które uwzględnia zwiększenie lub zmniejszenie zdolności produkcyjnej rozważanego producenta motoryzacyjnego w okresie trwania inwestycji. Zgoda na zwiększenie wynikającego z analizy kosztów i korzyści wskaźnika handicapu regionalnego jest udzielana pod warunkiem, że beneficjent pomocy nie zwiększy dotykających przemysłu motoryzacyjnego problemów ze zdolnością produkcyjną. Z drugiej strony wynikający z analizy wskaźnik handicapu regionalnego jest zmniejszany w przypadku, gdy istnieje zagrożenie, że beneficjent pomocy przyczyni się do zwiększenia problemów z nadmierną zdolnością produkcyjną branży.

(6)

Handicap kosztu netto 18; 772 ¼ ¼ 12; 78 % ðpatrz : motyw 11 powyżejÞ: Kwalifikująca się inwestycja 146; 837

(7) Pierwotny handicap kosztu netto przedstawiony przez Zjednoczone Królestwo (18,772 mln GBP) – koszty gruntu w Trnavie (0,512 mln GBP) (patrz: motyw 44 powyżej) = 18,260 mln GBP. (8) Nowy handicap kosztu netto 18; 26 mln GBP ¼ ¼ 12; 44 %: Kwalifikująca się inwestycja 146; 837 mln GBP

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 95 POZ 56 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 62 z 200514.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985) (1)

 • Dz. U. L95 - 54 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 51 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 48 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 44 z 200514.4.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

 • Dz. U. L95 - 42 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L95 - 11 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L95 - 9 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L95 - 1 z 200514.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.