Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 11

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 11

Strona 11 z 16

950 000 500 95 000 115 000 50 000 150 500 p.m. 20 000 p.m. 1 381 000

136 719 500 95 000 110 518 — 81 473 — — — 424 210

ROZDZIAŁ 2 1

210 2100

Informatyka Operacje centrum komputerowego Pozycja 2 1 0 — Razem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 779 676 779 676

212 2120

Usługi świadczone przez personel informatyczny Pozycja 2 1 2 — Razem ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

700 000 700 000 1 700 000

650 000 650 000 1 650 000

218 851 218 851 998 527


ROZDZIAŁ 2 2

220 2200 2201 2202 2203 2204

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy Nowe zakupy Wymiana Wynajem Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Elektroniczny sprzęt biurowy Pozycja 2 2 0 — Razem p.m. 45 000 2 000 6 000 58 000 5 000 p.m. 42 000 2 000 6 000 55 000 5 000 — 38 941 2 000 1 477 42 701 283

L 96/138

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja 221 2210 2211 2212 Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Meble Nowe zakupy Wymiana Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Pozycja 2 2 1 — Razem p.m. 500 41 500 41 000 p.m. 500 41 900 41 400 — — 16 652 16 652

223 2230 2232 2233

Pojazdy Zakup nowych pojazdów Wynajem pojazdów Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów Pozycja 2 2 3 — Razem p.m. 20 000 5 000 25 000 p.m. 22 500 5 000 27 500 — 19 066 3 458 22 524

225 2250 2251 2252 2253 2254

Wydatki na dokumentację i bibliotekę Zasoby biblioteki, zakup książek Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania Prenumerata dzienników i czasopism Słowniki dla tłumaczy Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych Pozycja 2 2 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM p.m. 60 500 185 000 25 000 2 500 8 000 25 000 p.m. 70 500 194 900 35 000 2 500 8 000 25 000 — 18 285 100 162 — 5 820 2 167 10 298

ROZDZIAŁ 2 3

230 232 2320 2321

Materiały papiernicze i biurowe Opłaty finansowe Koszty bankowe Straty z tytułu różnic kursowych walut Pozycja 2 3 2 — Razem p.m.

35 000

48 000

20 674

25 000 p.m. 25 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

28 000 — 28 000 —

10 000

10 000

233 234 235 2350 2352 2353 2359

Wydatki prawne Odszkodowania Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Przeprowadzki departamentów Inne wydatki Pozycja 2 3 5 — Razem

500

9 000 2 000 20 000 45 000 76 000

10 850 4 000 10 000 95 000 119 850

10 000 720 10 000 5 876 26 596

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/139

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

Artykuł Pozycja 239 2390 2391 2392 2393 Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Usługi interinstytucjonalne Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję Tłumaczenia konferencyjne Usługi administracyjne świadczone przez Komisję Publikacje Pozycja 2 3 9 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 20 000 80 300 90 500 50 000 240 800 376 800 10 000 74 250 90 500 70 000 244 750 440 600 3 000 49 500 79 000 27 469 158 969 216 739

ROZDZIAŁ 2 4

240 2400

Poczta Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Pozycja 2 4 0 — Razem 22 500 22 500 17 000 17 000 16 350 16 350

241 2410

Telekomunikacja Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne Pozycja 2 4 1 — Razem ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 182 500 182 500 205 000 125 000 125 000 142 000 79 628 79 628 95 978

ROZDZIAŁ 2 5

250 2500

Wydatki na posiedzenia Posiedzenie ogólnie Pozycja 2 5 0 — Razem 50 000 50 000 50 000 50 000 30 542 30 542

255 2550

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Pozycja 2 5 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 50 000 50 000 100 000 25 000 25 000 75 000 4 901 4 901 35 443

Tytuł 2 — Razem

4 074 800

3 883 500

1 871 059

L 96/140

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.