Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 13

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 13

Strona 13 z 16

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury. 2 2 0 2 Wynajem

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

45 000

42 000

38 941

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych. 2 2 0 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa


Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 000

2 000

2 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/143

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 2 0 (ciąg dalszy)

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

6 000

6 000

1 477

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym. 2 2 1 2 2 1 0 Meble Nowe zakupy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

41 000

41 400

16 652

Uwagi Środki te przeznaczone są na kupno mebli. 2 2 1 1 Wymiana

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na wymianę mebli. 2 2 1 2 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

500

500

Uwagi Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli. 2 2 3 2 2 3 0 Pojazdy Zakup nowych pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

L 96/144

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 2 3 (ciąg dalszy)

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

20 000

22 500

19 066

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby. 2 2 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

5 000

5 000

3 458

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania pojazdów. 2 2 5 2 2 5 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

25 000

35 000

10 298

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji. 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 500

2 500

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego. 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

8 000

8 000

5 820

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/145

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 2 5 (ciąg dalszy)

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

25 000

25 000

2 167

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup słowników. 2 2 5 4 Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.