Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 16

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 16

Strona 16 z 16

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej na polu językowym.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/151

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 10 REZERWY

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003


ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 1 10 0 0 2 10 0 0 3 10 0 0 4

Środki tymczasowe Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego Rezerwa na zakup nieruchomości Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków Rezerwa na stały fundusz prefinansowy Pozycja 10 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM p.m. p.m. 1 966 000 1 966 000 1 961 000 p.m. 5 000 p.m. p.m. 1 638 500 1 638 500 1 633 500 p.m. 5 000 1 164 773 — — — 5 006 840 6 171 613 6 171 613

Tytuł 10 — Razem RAZEM

1 966 000 28 424 000

1 638 500 28 392 200

6 171 613 22 244 731

L 96/152

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 10 REZERWY

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0 10 0 0 0

Środki tymczasowe Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Uwagi Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10 0 0 1 Rezerwa na zakup nieruchomości

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10 0 0 2 Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

5 000

5 000

Uwagi Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 10 0 0 3 Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/153

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE (ciąg dalszy)

10 0 0 (ciąg dalszy)

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Uwagi Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.

L 96/154

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Plan kadrowy dla Centrum Tłumaczeń

Stanowiska stałe 2003 2004 2005 2003 Stanowiska czasowe 2004 2005

Kategoria i stopień

A*16 A*15 A*14 A*13 A*12 A*11 A*10 A*9 A*8 A*7 A*6 A*5 Suma częściowa A B*11 B*10 B*9 B*8 B*7 B*6 B*5 B*4 B*3 Suma częściowa B C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Suma częściowa C D*5 D*4 D*3 D*2 Suma częściowa D Razem

— — 1 — — 3 1 — 2 —

— — 1 — 1 7 1 — 8 — —

— — 1 — 2 9 1 — 10 — — — 23 — — — 1 4 — 3 — — 8 — — — 2 2 1 — 5 — — — — — 36

— 1 — — 4 7 22 — 26 1 — — 61 — — — 1 7 6 5 — — 19 — — 2 6 15 15 — 38 — 1 2 1 4 122

— 1 — — 4 9 32 2 14 18 — 2 82 — — — 2 3 8 9 1 1 24 — 1 2 7 20 17 — 47 — — — — — 153

— 1 — — 4 8 30 7 9 16 — 2 77 — — — 2 3 9 7 1 1 23 — 1 3 7 19 15 — 45 — — — — — 145

— 7 — — — — 2 1 — — — 3 — — — — — — — — — — — — — 10

— 18 — — — — 4 — 3 — — 7 — — — 1 — 2 — 3 — — — — — 28

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.