Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 2

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 2

Strona 2 z 16

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM


Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/111

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy)

1 0 0 (ciąg dalszy)

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1 1 0 1 0 Cedefop

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

80 500

p.m.

131 713

L 96/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy)

1 0 1 (ciąg dalszy)

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

1 0 2 1 0 2 0 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

60 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/113

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja z Komisji ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

— —

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

L 96/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.