Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 3

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 3

Strona 3 z 16

p.m.

Uwagi Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/115

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0


300 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009

Współpraca interinstytucjonalna Komisja — Dyrekcje Generalne Komisja — DGT Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Europejski Trybunał Obrachunkowy Komitet Regionów Unii Europejskiej Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wkład w programy wspólnotowe Pozycja 3 0 0 — Razem 1 192 000 262 500 698 000 p.m. p.m. 145 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 297 500 p.m. p.m. 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 518 000 — — 659 100 000 2 463 717 3 491 000 927 000 672 933 572 772 — — 1 057 823 59 530

301 3010

Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny Pozycja 3 0 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 41 000 41 000 2 338 500 130 000 130 000 4 648 000 — — 2 463 717

Tytuł 3 — Razem

2 338 500

4 648 000

2 463 717

L 96/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna Uwagi Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje Generalne

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisja — DGT

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

698 000

3 0 0 3

Parlament Europejski

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/117

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA (ciąg dalszy)

3 0 0 (ciąg dalszy)

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

100 000

Uwagi Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych. 3 0 1 3 0 1 0 Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

41 000

130 000

L 96/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.