Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 5

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 5

Strona 5 z 16

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Razem 1 966 000 1 966 000 1 638 500 1 638 500 6 171 613 6 171 613

RAZEM

28 424 000

28 392 200

22 244 731

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/123

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103


Personel aktywnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatki sekretarskie Pozycja 1 1 0 — Razem 10 600 000 750 000 1 700 000 55 000 13 105 000 9 900 000 877 000 1 650 000 74 000 12 501 000 7 059 231 548 308 1 117 787 58 655 8 783 981

111 1110 1111 1112 1113 1115

Personel pomocniczy i personel lokalny Personel pomocniczy Pomocniczy tłumacze konferencyjni Personel lokalny Stażyści Personel kontraktowy Pozycja 1 1 1 — Razem p.m. 150 000 450 000 120 000 p.m. p.m. 30 000 420 000 p.m. p.m. 30 000 — 418 891 411 715 — — 7 176

112 1120

Zawodowe szkolenie personelu Zawodowe szkolenie personelu Pozycja 1 1 2 — Razem 135 000 135 000 132 000 132 000 37 510 37 510

113 1130 1131 1132 1133 1134

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych Składki na wspólnotowy program emerytalny Pozycja 1 1 3 — Razem p.m. p.m. 543 000 360 500 103 000 79 500 p.m. p.m. 513 200 337 000 97 000 79 200 — — 360 066 244 291 62 510 53 265

114 1140 1141 1143

Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Roczne koszty podróży Stałe dodatki służbowe Pozycja 1 1 4 — Razem 2 000 175 000 1 200 178 200 2 000 160 000 1 200 163 200 1 500 111 382 1 190 114 072

115 1150

Nadgodziny Nadgodziny Pozycja 1 1 5 — Razem p.m. p.m. 1 500 1 500 — —

117 1171 1175

Świadczenia dodatkowe Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji Personel Agencji Pozycja 1 1 7 — Razem p.m. 40 000 40 000 p.m. 40 000 40 000 — 35 857 35 857

L 96/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Artykuł Pozycja 118 1180 1181 1182 1183 1184 Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Pozycja 1 1 8 — Razem 70 000 15 000 140 000 75 000 120 000 420 000 127 500 12 500 195 500 79 000 151 000 565 500 9 929 2 226 58 328 21 025 57 787 149 295

119 1190

Wskaźnik korygujący i jego korekta Wskaźnik korygujący Pozycja 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 120 000 120 000 14 691 200 175 500 175 500 14 541 900 130 102 130 102 10 029 774

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Podróże i wyjazdy służbowe Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Pozycja 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 106 000 106 000 106 000 105 000 105 000 105 000 112 448 112 448 112 448

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400

Infrastruktura socjomedyczna Restauracje i stołówki Pozycja 1 4 0 — Razem 37 000 37 000 36 000 36 000 31 819 31 819

141 1410

Służba medyczna Służba medyczna Pozycja 1 4 1 — Razem 52 500 52 500 33 500 33 500 27 000 27 000

142 1420

Inne wydatki Inne wydatki Pozycja 1 4 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 84 000 84 000 173 500 97 000 97 000 166 500 80 000 80 000 138 819

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.