Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 6

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 6

Strona 6 z 16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/125

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 5

152 1520 1521

Mobilność Wymiana personelu Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. Pozycja 1 5 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM p.m. p.m. —


p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

— — —

ROZDZIAŁ 1 6

160 1600

Służby socjalne Zapomogi losowe Pozycja 1 6 0 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. — —

162 1620

Inne wydatki socjalne Inne wydatki socjalne Pozycja 1 6 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. — —

163 1630

Centrum małego dziecka Centrum małego dziecka Pozycja 1 6 3 — Razem 101 000 101 000 101 000 101 000 65 000 65 000

164 1640

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Pozycja 1 6 4 — Razem ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM p.m. p.m. 101 000 p.m. p.m. 101 000 — — 65 000

ROZDZIAŁ 1 7

170 1700

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Pozycja 1 7 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1 668 1 668 1 668

L 96/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 9

190 1900

Emerytury Emerytury i odprawy Pozycja 1 9 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. — — —

Tytuł 1 — Razem

15 078 700

14 921 400

10 347 709

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/127

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0 1 1 0 0

Personel aktywnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

750 000

877 000

548 308

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

55 000

74 000

58 655

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.