Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 8

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 8

Strona 8 z 16

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia. 1 1 3 4 Składki na wspólnotowy program emerytalny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. 1 1 4 1 1 4 0 Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe


Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

2 000

2 000

1 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. Te środki są przeznaczone na: — dodatki z tytułu narodzin dziecka, — dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. 1 1 4 1 Roczne koszty podróży

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

175 000

160 000

111 382

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/131

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 4 (ciąg dalszy)

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

1 200

1 200

1 190

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Te środki przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. 1 1 5 1 1 5 0 Nadgodziny Nadgodziny

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

1 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad. 1 1 7 1 1 7 1 Świadczenia dodatkowe Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia. 1 1 7 5 Personel Agencji

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

40 000

40 000

35 857

Uwagi Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

L 96/132

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

70 000

127 500

9 929

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji. 1 1 8 1 Koszty podróży

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.