Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 9

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 9

Strona 9 z 16

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

15 000

12 500

2 226

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy. 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie


Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

140 000

195 500

58 328

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się. 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

75 000

79 000

21 025

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/133

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 (ciąg dalszy)

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

120 000

151 000

57 787

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem). 1 1 9 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący i jego korekta Wskaźnik korygujący

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

120 000

175 500

130 102

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0 1 3 0 0

Podróże i wyjazdy służbowe Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

106 000

105 000

112 448

Uwagi Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0 1 4 0 0

Infrastruktura socjomedyczna Restauracje i stołówki

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

37 000

36 000

31 819

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

L 96/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy)

1 4 1 1 4 1 0

Służba medyczna Służba medyczna

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

52 500

33 500

27 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego. 1 4 2 1 4 2 0 Inne wydatki Inne wydatki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.