Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 3

Tytuł:

Protokół 3 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 3

Strona 1 z 59
24.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PROTOKÓŁ 3

L 110/3

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja na Wyspach Owczych Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne


TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze Upoważniony eksporter

L 110/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

24.4.2006

Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Sankcje Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie Protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40 Artykuł 41

Zmiany w Protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych Zawieszenie kumulacji pochodzenia

Wykaz załączników Załącznik I: Załącznik II: Załącznik IIIa: Załącznik IIIb: Załącznik IVa: Załącznik IVb: Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR. 1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólne deklaracje Wspólna deklaracja dotycząca przeglądu i rewizji zarządzania przez Wyspy Owcze Protokołem 3 do Umowy Wspólna deklaracja dotycząca zmiany Protokołu w ramach systemu kulminacji diagonalnej wynikającego z art. 3 i 4 Protokołu w sprawie pochodzenia

24.4.2006

PL TYTUŁ I

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/5

Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”; k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; l) „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy, albo – w przypadku braku takiego dokumentu – jedną fakturą;

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

m) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 110 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 1 z 200624.4.2006

    Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu UE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.