Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 2

Tytuł:

Protokół nr 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-05-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 2

Strona 1 z 58
L 117/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PROTOKÓŁ NR 3

2.5.2006

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Norwegii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne


TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze Upoważniony eksporter

2.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

TYTUŁ VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

L 117/3

Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Sankcje Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Artykuł 40

Zmiany w Protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Wykaz załączników Załącznik I: Załącznik II: Załącznik IIIa: Załącznik IIIb: Załącznik IVa: Załącznik IVb: Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR. 1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólne deklaracje Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

L 117/4

PL TYTUŁ I

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.5.2006

Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym Protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”; k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; l) „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo – w przypadku braku takiego dokumentu – jedną fakturą;

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

m) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 117 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 1 z 20062.5.2006

    2006/305/WE:Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu UE-Norwegia z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.