Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich produktów mięsnych do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1319) (1)

Data ogłoszenia:2006-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43 - Strona 4

Strona 4 z 5

1. Świnie domowe 2. Dzikie hodowlane zwierzęta parzystokopytne (świnie)

1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane (z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych)

ET XXX B A B B B B XXX B B A B A XXX XXX B B D D A A B B XXX XXX A XXX XXX D D A XXX B B B B B XXX XXX A B B A A A A B B B XXX B B B B B XXX XXX A B B B B A A A B B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX D A A A A A D XXX B B D D A B B XXX A A A A A A A A A A XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A

Etiopia

B

B

B

B


XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX A XXX A A XXX A XXX D XXX D XXX

XXX A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

GL

Grenlandia

XXX

HK

Hongkong

B

HR

Chorwacja

A

IL

Izrael

B

IN

Indie

B

IS

Islandia

B

KE

Kenia

B

KR

Korea Południowa

XXX

MA

Maroko

B

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MG

Madagaskar

B

MK

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (*) B D XXX XXX B A C A D C A B B A B A XXX XXX XXX XXX D A D XXX D D A XXX A B B XXX XXX D XXX D A A XXX A

A

MU

Mauritius

B

A A XXX A A A A A

B D XXX XXX B A C A

B D XXX XXX B A C D

XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX

A A XXX A A A A A

XXX D XXX D D A XXX A

XXX XXX XXX XXX XXX A XXX A

MX

Meksyk

A

MY

Malezja MY

XXX

Malezja MY-1

XXX

NA

Namibia (1)

B

NZ

Nowa Zelandia

A

PY

Paragwaj

C

6.5.2006

RO

Rumunia (***)

A

6.5.2006

Kod ISO

Kraj pochodzenia lub jego część

Kozy/owce domowe

Domowe zwierzęta nieparzystokopytne Dzikie świnie Dzikie ptactwo

Dzikie zwieKróliki Hodowlane domowe i rzęta parzysptaki tokopytne hodowlabezgrzebiene zająco- (z wyjątkiem niowe świń) wate Dzikie zwierzęta nieparzystokopytne Dzikie zającowate (króliki i zające)

PL

1. Bydło domowe 2. Dzikie hodowlane zwierzęta parzystokopytne (z wyjątkiem świń) Dzikie ssaki lądowe (z wyjątkiem kopytnych, nieparzystokopytnych i zającowatych)

1. Świnie domowe 2. Dzikie hodowlane zwierzęta parzystokopytne (świnie)

1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane (z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych)

RU B B B C XXX XXX A C A A C C B A D A C A D A A A D A D D A D A D D A B A D A A XXX D D C B A A A A A A XXX XXX XXX XXX A XXX XXX A XXX D D C B XXX XXX D D A XXX XXX B B A A A B B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX B B A A A B B XXX B B XXX XXX A B B A A A A A A A A A A A A B B D D A B B XXX A

Rosja

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX XXX XXX D D D XXX A D XXX XXX D D

A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

SG

Singapur

B

SZ

Suazi

B

TH

Tajlandia

B

TN

Tunezja

C

TR

Turcja

XXX

UA

Ukraina

XXX

US

Stany Zjednoczone

A

UY

Urugwaj

C

XM

Czarnogóra (**)

A

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

XS

Serbia (**) (****)

A

ZA

Republika Południowej Afryki (1)

C

ZW

Zimbabwe (1)

C

(1) (2) (*)

Patrz: część 3 niniejszego Załącznika odnośnie do minimalnych wymagań dotyczących obróbki, stosowanych dla pasteryzowanych produktów mięsnych i mięsa suszonego w paskach. Dotyczy produktów mięsnych przygotowywanych ze świeżego mięsa otrzymanego ze zwierząt ubitych po dniu 1 marca 2002 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; tymczasowy kod, który nie ma wpływu na ostateczną klasyfikację kraju, która zostanie uzgodniona po zakończeniu trwających obecnie negocjacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. (**) Serbia i Czarnogóra są republikami posiadającymi własne obszary celne, które razem tworzą federację i dlatego powinny być wymienione oddzielnie. (***) Ma zastosowanie wyłącznie do czasu przystąpienia tych państw do Wspólnoty. (****) Z wyjątkiem Kosowa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. XXX Brak ustanowionego świadectwa, a produkty mięsne zawierające mięso tego gatunku nie są dozwolone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 121 POZ 43 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 55 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

 • Dz. U. L121 - 38 z 20066.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) (1)

 • Dz. U. L121 - 36 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do warunków dostępu drobiu do wybiegów

 • Dz. U. L121 - 30 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (1)

 • Dz. U. L121 - 29 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L121 - 27 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 14 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2006 z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dz. U. L121 - 1 z 20066.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.