Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 4

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 4

Strona 4 z 5

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Republiki Mołdowy, sporządzona w Atenach dnia 29 marca 2004 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Grecja”);

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Mołdowy, podpisana w Budapeszcie dnia 19 kwietnia 1995 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Węgry”);

— Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Republiki Mołdowy dotycząca usług lotniczych, podpisana w Rzymie dnia 19 września 1997 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Włochy”); Ostatnio zmieniona protokołem ustaleń podpisanym w Rzymie dnia 26 stycznia 2005 r.;


— Umowa o usługach lotniczych między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Mołdowy, podpisana w Wilnie dnia 5 kwietnia 1996 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Litwa”); Ostatnio zmieniona wymianą pism podpisaną w Kiszyniowie dnia 8 listopada 2004 r.;

— Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotycząca usług lotniczych, podpisana dnia 17 czerwca 1958 r., zatwierdzona wspólną deklaracją dotyczącą umów dwustronnych w stosunkach między Królestwem Niderlandów a Republiką Mołdowy podpisaną w Kiszyniowie dnia 29 października 1996 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Niderlandy”);

— Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Polska”);

— Umowa między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Republiki Mołdowy dotycząca usług lotniczych, parafowana w Kiszyniowie dnia 18 listopada 1994 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Zjednoczone Królestwo”).

13.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/29

b) Umowy dotyczące usług lotniczych i inne ustalenia parafowane lub podpisane między Mołdową a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie ani nie są tymczasowo stosowane — Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Estońskiej a Rządem Republiki Mołdowy, parafowana w Tallinie dnia 23 września 1999 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Estonia”); — Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Mołdowy dotycząca transportu lotniczego, parafowana w Kiszyniowie dnia 29 lipca 1999 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Francja”); — Umowa o usługach lotniczych między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Republiki Mołdowy, parafowana w Rydze dnia 28 kwietnia 2004 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Łotwa”); — Umowa między Republiką Portugalską a Republiką Mołdowy dotycząca usług lotniczych, parafowana w Lizbonie dnia 17 lutego 2005 r. (zwana dalej „Umową Mołdowa – Portugalia”).

L 126/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2006

ZAŁĄCZNIK II Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, o których mowa w art. 2–5 niniejszej Umowy a) Wyznaczenie przez państwo członkowskie: — Artykuł 3 ust. 5 Umowy Mołdowa – Austria; — Artykuł 4 ust. 3 Umowy Mołdowa – Cypr; — Artykuł 3 ust. 4 Umowy Mołdowa – Republika Czeska; — Artykuł 3 ust. 4 Umowy Mołdowa – Estonia; — Artykuł 3 ust. 2 Umowy Mołdowa – Francja; — Artykuł 3 ust. 2 lit. b) Umowy Mołdowa – Grecja; — Artykuł 3 ust. 4 Umowy Mołdowa – Węgry; — Artykuł 1 ust. 2 Umowy Mołdowa – Niderlandy; — Artykuł 3 ust. 4 Umowy Mołdowa – Polska; — Artykuł 4 ust. 4 Umowy Mołdowa – Zjednoczone Królestwo. b) Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń: — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Mołdowa – Austria; — Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Umowy Mołdowa – Cypr; — Artykuł 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 126 POZ 24 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 23 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L126 - 20 z 200613.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. o wezwaniu Niemiec – zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – do zastosowania środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu budżetowego, jakie zostanie uznane za niezbędne w celu zaradzenia sytuacji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.)

 • Dz. U. L126 - 8 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 41. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L126 - 7 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 9. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 5 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 9. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 3 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L126 - 1 z 200613.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.