Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 3

Strona 3 z 6

Parahonsk, okręg piński

szef Biura Administracji Prezydenta

Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich)

24.10.1972

Mińsk

zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz doradca i szef Głównego Wydziału Ideologicznego, osobisty sekretarz minister edukacji

15.4.1939

Mohylew

Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich)


Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rosja, obecnie Sergijew Posad) Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области Wygonoszczi, Выгонощи, Брестская область Borysow

Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір Васільевіч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

13.9.1947

minister informacji

Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Галаванаў Віктар Рыгоравіч Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч

1952

minister sprawiedliwości

10.1.1961

Niemcy

poseł do izby wyższej parlamentu; szef narodowego państwowego przedsiębiorstwa telewizyjnoradiowego przewodniczący izby niższej parlamentu

Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

3.1.1954

wieś Akulincy, Акулинцы Могилевского района Mińsk

Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

17.10.1937

przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie wyższej przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej

Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, okręg mohylewski, Усохи Кличевского района Могилевской области Diatłowo, okręg grodzieński, Дятлово Гродненской области

Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

poseł do izby wyższej, przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/49

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Stanowisko

Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Niewiniany, okręg miński, Невиняны Вилейского р-на Минской обл Kosuta, okręg miński, Косута Минской области

zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej

Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

prokurator generalny

Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

szef Wydziału Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości konsultant w wydziale organizacji społecznych, partii i organizacji pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości 15.3.1949 okręg riazański, Rosja pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego sędzia okręgu moskiewskiego w Mińsku sędzia okręgu partizańskiego w Mińsku

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.