Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 4

Strona 4 z 6

Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Равуцкая Надзея Залаўна Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч


РЕУТСКАЯ Надежда Заловна ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич КУПРИЯНОВ Николай Михайлович СУХОРЕНКО Степан Николаевич 27.1.1957 Zdudiczi, okręg mohylewski, Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

zastępca prokuratora generalnego

Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

przewodniczący KGB

Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Дземянцей Васiль Iванавіч Козiк Леанiд Пятровiч Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович КОЗИК Леонид Петрович КОЛЕДА Александр Михайлович 13.7.1948 Borysow

pierwszy zastępca, KGB

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych przewodniczący Komisji Wyborczej w okręgu brzeskim przewodniczący Centralnej Komisji wyborczej w okręgu gomelskim

Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okręg miński

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu grodzieńskim

L 134/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2006

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Stanowisko

Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuznieck, Rosja Новокузнецк Кемеровской области, Россия

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mińskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mohylewskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu witebskim

Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/51

ZAŁĄCZNIK IV Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c)

Nazwisko i imię (transkrypcja polska) Nazwisko i imię (pisownia białoruska) Nazwisko i imię (pisownia rosyjska) Data urodzenia Miejsce urodzenia Stanowisko

Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч Невыглас Генадзь Мікалаевіч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна РУБИНОВ Анатолий Николаевич

30.8.1954

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.