Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 6

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 6

Strona 6 z 6

Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

prokurator generalny

Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

szef Wydziału Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości 15.3.1949 okręg riazański, Rosja pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego sędzia okręgu moskiewskiego w Mińsku sędzia okręgu partizańskiego w Mińsku


Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Равуцкая Надзея Залаўна Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич КУПРИЯНОВ Николай Михайлович СУХОРЕНКО Степан Николаевич 27.1.1957 Zdudiczi, okręg mohylewski, Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

zastępca prokuratora generalnego

Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч

przewodniczący KGB

Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich)

Дземянцей Васiль Iванавіч Козiк Леанiд Пятровiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович КОЗИК Леонид Петрович 13.7.1948 Borysow

pierwszy zastępca, KGB

przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

20.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/53

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Stanowisko

Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

przewodniczący Komisji Wyborczej w okręgu brzeskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu homelskim 18.11.1947 okręg miński przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu grodzieńskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk

Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Nowokuznieck, Rosja Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mińskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mohylewskim przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu witebskim 26.5.1958 okręg grodzieński sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa szef specjalnej grupy reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR) minister spraw wewnętrznych Słuck (okręg miński) Słuck (okręg miński) przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej podpułkownik milicji, jednostka do zadań specjalnych (OMON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

1966

Witebsk

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

1956

Yermoshina Lydia Mihajlovna

29.1.1953

Podobed Yuri Nikolaevich

5.3.1962

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 134 POZ 45 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 54 z 200620.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 746/2006 w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 130 z dnia 18.5.2006)

 • Dz. U. L134 - 43 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L134 - 34 z 200620.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 579) (1)

 • Dz. U. L134 - 33 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 32 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka z Litwy do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L134 - 24 z 200620.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 23 z 200620.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji, dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L134 - 21 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L134 - 19 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz cukru C od dnia 23 maja 2006 r. i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych mających zastosowanie do cukru C

 • Dz. U. L134 - 16 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (1)

 • Dz. U. L134 - 14 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój

 • Dz. U. L134 - 12 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 1 z 200620.5.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.