Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2006-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 12

L 135/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2006

DECYZJA RADY z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/364/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane porozumienie z 1958 r.”) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Projekt rozporządzenia powinien zostać włączony do wspólnotowego systemu homologacji typów pojazdów silnikowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się projekt rozporządzenia przedstawiony w dokumentach TRANS/WP.29/2005/31 i TRANS/WP.29/2005/31/add.1. Artykuł 2 Wspólnota, reprezentowana przez Komisję, głosuje za zatwierdzeniem projektu rozporządzenia podczas głosowania, które odbędzie się na spotkaniu komitetu administracyjnego w ramach zbliżającego się Światowego Forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Harmonizacji Przepisów Dotyczących Pojazdów. Artykuł 3 Projekt rozporządzenia podlega włączeniu do wspólnotowego systemu homologacji typów pojazdów silnikowych.

Projekt rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”) zniesie przeszkody natury technicznej w obrocie handlowym pojazdami silnikowymi pomiędzy Umawiającymi się Stronami w odniesieniu do tych części, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Właściwe jest określenie stanowiska w odniesieniu do projektu rozporządzenia. Wspólnoty

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2006 r. W imieniu Rady

(2)

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 17 z 200623.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L135 - 15 z 200623.5.2006

  Umowa między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 13 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L135 - 11 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L135 - 9 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L135 - 3 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.