Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 13

23.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/13

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony (2006/365/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


Umowę tę należy zatwierdzić,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2). Artykuł 2 Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz przewodniczący Komisji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej dokonują notyfikacji przewidzianej w art. 14 Umowy i są upoważnieni do potwierdzenia drogą wymiany listów z Konfederacją Szwajcarską, że tekst Umowy jest autentyczny w wersjach językowych wszystkich państw członkowskich po rozszerzeniu w dniu 1 maja 2004 r.

Komisja wynegocjowała, w imieniu Wspólnot, Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Konfederacją Szwajcarską, która również przewiduje stosowanie odnowionej Umowy. Umowa została podpisana przez przedstawicieli Stron w dniu 16 stycznia 2004 r. w Brukseli i jest tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2004 r. z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowę powinna zostać zawarta w taki sposób, aby wersje językowe wszystkich państw członkowskich były autentyczne. Należy tego dokonać drogą wymiany listów.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

(3)

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Opinia wydana dnia 13 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Tekst umowy, patrz: Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 135 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 17 z 200623.5.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L135 - 15 z 200623.5.2006

  Umowa między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady 2005/366/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Gruzji w sprawie statusu w Gruzji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu oraz jego zespołu wspierającego

 • Dz. U. L135 - 12 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (1)

 • Dz. U. L135 - 11 z 200623.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L135 - 9 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L135 - 3 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200623.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.