Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 41

Tytuł:

Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia na szczeblu szefów państw lub rządów przez rządy państw członkowskich, których walutą jest euro z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Data ogłoszenia:2006-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 41

24.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/41

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PODJĘTA W DRODZE WSPÓLNEGO POROZUMIENIA NA SZCZEBLU SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW PRZEZ RZĄDY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (2006/371/WE)

SZEFOWIE PAŃSTW LUB RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 112 ust. 2 lit. b), art. 122 ust. 4 oraz art. 11.2 i 43.3 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, uwzględniając zalecenie Rady (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Pan Jürgen STARK zostaje mianowany członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od dnia 1 czerwca 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2006 r. Przewodniczący

U. PLASSNIK

(1) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 58. (2) Opinia z dnia 17 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 58 z 10.3.2006, str. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 136 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 32 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 31 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 22 z 200624.5.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 21 z 200624.5.2006

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L136 - 18 z 200624.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Wersja skokyfikowana) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowych laboratoriów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L136 - 1 z 200624.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.