Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 138 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 138 POZ 7

Strona 1 z 2
25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 785/2006 z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera nazwy niektórych osób prawnych, organów lub podmiotów, które zostały dodane na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 979/2004 (2). Celem zapewnienia zgodności z wykazem ustalonym przez Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, powinny one obecnie znaleźć się w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub podmiotów związanych z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 12 maja 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz obejmujący Saddama Husseina i innych wyższych urzędników byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, a także podmioty będące w posiadaniu lub kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, wobec których powinno być stosowane zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W związku z tym załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1450/2005 (Dz.U. L 230 z 7.9.2005, str. 7).

(2) Dz.U. L 180 z 15.5.2004, str. 9.

L 138/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

ZAŁĄCZNIK I Z załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostają usunięte następujące osoby prawne, organy lub podmioty: 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresy: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak; 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak; 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Irak; 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresy: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) 638, Rashidiya, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) Lootah Building, Airport Road, nieopodal Aviation Club, Rashidya, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Willa w okolicy Harasiyah, Bagdad, Irak; 5) AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein; 6) LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Szwajcaria); 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Informacje dodatkowe: Federal No: CH-660-0-469-982-0 (Szwajcaria); 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 138 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 23 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 42. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L138 - 22 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L138 - 20 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L138 - 19 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 10. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L138 - 17 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 10. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L138 - 15 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 10. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L138 - 10 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L138 - 6 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L138 - 4 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L138 - 1 z 200625.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.