Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 11

Strona 11 z 13

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/19

ZAŁĄCZNIK C DO WIELOSEKTOROWYCH ZASAD RAMOWYCH DEFINICJA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO DO CELÓW WIELOSEKTOROWYCH ZASAD RAMOWYCH »Przemysł motoryzacyjny« oznacza projektowanie, produkcję i montaż »pojazdów mechanicznych«, »silników« do pojazdów mechanicznych oraz »modułów lub podsystemów« do takich pojazdów lub silników, albo bezpośrednio przez producenta, albo przez »kluczowego dostawcę części«, w tym ostatnim przypadku tylko w ramach »projektu całościowego«. (a) Pojazdy mechaniczne Pojęcie »pojazdy mechaniczne« oznacza samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki drogowe, autobusy, autokary i inne pojazdy użytkowe. Nie obejmuje ono samochodów wyścigowych, pojazdów przeznaczonych do użytku poza ruchem drogowym (na przykład pojazdów przeznaczonych do użytku na śniegu lub do przewożenia osób na polach golfowych), motocykli, przyczep, ciągników rolniczych i leśnych, przyczep turystycznych, pojazdów specjalnego przeznaczenia (na przykład pojazdów strażackich, pracowni przewoźnych), wywrotek samochodowych, pojazdów mechanicznych do transportu wewnątrzzakładowego (na przykład wózków jezdniowych widłowych, wozów okraczających podsiębiernych i wózków-platform) oraz pojazdów wojskowych. (b) Silniki do pojazdów mechanicznych Pojęcie »silniki do pojazdów mechanicznych« oznacza silniki o zapłonie samoczynnym i o zapłonie iskrowym, jak również silniki elektryczne oraz turbinowe, gazowe, hybrydowe i inne silniki przeznaczone dla pojazdów mechanicznych. (c) Moduły i podsystemy Pojęcie »moduł« lub »podsystem« oznacza zbiór podstawowych części przeznaczonych dla pojazdu lub silnika, produkowanych, montowanych lub instalowanych przez »kluczowego dostawcę części« oraz dostarczanych za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień lub w formie dostawy na czas. Logistyczne systemy dostaw i magazynowania oraz zlecone działania całościowe stanowiące część łańcucha produkcyjnego, takie jak malowanie podzespołów, również powinny zostać zaklasyfikowane jako moduły i podsystemy. (d) Kluczowy dostawca części Pojęcie »kluczowy dostawca części« oznacza dostawcę, niezależnego lub zależnego, który zaopatruje producenta, jest współodpowiedzialny za projekt i jego zmiany (12) oraz produkuje lub montuje podsystemy lub moduły, bądź dostarcza je producentowi pojazdów na etapie produkcji lub montażu. Tego rodzaju dostawcy jako partnerzy przemysłowi są często związani z danym producentem umową na czas równy w przybliżeniu cyklowi życia modelu (na przykład do momentu zmiany wyglądu modelu). Kluczowy dostawca części może również świadczyć usługi, zwłaszcza usługi logistyczne, takie jak zarządzanie działem dostaw. (e) Projekt całościowy Producent może, w rzeczywistym miejscu inwestycji lub w jednym lub kilku parkach przemysłowych niezbyt oddalonych geograficznie (13), połączyć w całość jeden lub kilka projektów kluczowych dostawców części do celów dostarczania modułów lub podsystemów dla produkowanych pojazdów lub silników. »Projekt całościowy« oznacza jeden projekt, który grupuje tego rodzaju projekty. Projekt całościowy trwa przez cały cykl życia projektu inwestycyjnego producenta pojazdów. Inwestycja jednego kluczowego dostawcy części jest zintegrowana w obrębie definicji projektu ogólnego, jeśli przynajmniej połowa produkcji wynikającej z tej inwestycji jest dostarczana danemu producentowi w odnośnym zakładzie.


L 139/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2006

ZAŁĄCZNIK D DO WIELOSEKTOROWYCH ZASAD RAMOWYCH DEFINICJA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH DO CELÓW WIELOSEKTOROWYCH ZASAD RAMOWYCH Przemysł włókien syntetycznych, do celów wielosektorowych zasad ramowych, określa się jako: — ekstruzję/teksturyzację wszystkich głównych rodzajów włókien oraz przędzy na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich zastosowania końcowego, lub — polimeryzację (w tym także polikondensację), gdy stanowi ona integralny element ekstruzji na poziomie wykorzystywanych urządzeń, lub — każdy dodatkowy proces związany z jednoczesną instalacją mocy produkcyjnych do ekstruzji/teksturyzacji przez przyszłego beneficjenta lub przez inne przedsiębiorstwo z grupy, do której należy beneficjent, który to proces, w ramach specyficznych działań przemysłowych, jest zintegrowany z mocą produkcyjną na poziomie użytkowanych urządzeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.