Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 200

Tytuł:

Dodatek do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2006-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 200

L 16/200

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2006

Dodatek do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

W artykule 24 ust. 1: a) zamiast: „… rozporządzeń (EWG) nr 1381/87, (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94, (WE) nr 88/98 (1), (WE) nr 850/98 oraz (WE) nr 1434/98.”,


powinno być: „… rozporządzeń (EWG) nr 1381/87, (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94, (WE) nr 850/98, (WE) nr 1434/98 i (WE) nr 2187/2005 (1).”; b) istniejący przypis 1 otrzymuje następujące brzmienie: „(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 1).”. W załączniku IA: a) na str. 62: Przed tabelą dla„Gatunek: Czerniak/Pollachius virens” w „Strefa Vb (wody WE), VI, XII, XIV/POK/ 56124” należy wstawić tabelę:

„Gatunek: Czarniak Pollachius virens Strefa: Norweskie wody na południe od 62o N POK/04-N.

Szwecja WE TAC

880 880 Nie dotyczy TAC analityczny. Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”

20.1.2006 b)

PL na str. 69:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/201

Miedzy tabelkami dla „Gatunek: Sola zwyczajna/Solea solea” w „Strefa: VIIh, j,k/SOL/7HJK.” i dla „Gatunek: Szprot/Sprattus sprattus” w „Strefa: IIIa/SPR/03A.” należy wstawić dwie następujące tabelki

„Gatunek: Sola zwyczajna Solea solea Strefa: VIIIa, b SOL/8AB.

Belgia Hiszpania Francja Niderlandy WE TAC

50 9 3 722 279 4 060 4 060 TAC analityczny. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek: Sola Solea spp.

Strefa:

VIIIc, d, e, IX, X, CECAF 34.1.1 (wody WE) SOX/8CDE34

Hiszpania Portugalia WE TAC

458 758 1 216 1 216 TAC zapobiegawczy. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 200 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L16 - 184 z 200620.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r.

  • Dz. U. L16 - 1 z 200620.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.