Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 11

Strona 1 z 2
21.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 908/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

reprezentatywny rynek dla każdego państwa członkowskiego.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2123/89 z dnia 14 lipca 1989 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane. Rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 przewiduje określanie wspólnotowej ceny rynkowej bitych świń w oparciu o ceny notowane na rynkach reprezentatywnych. W celu umożliwienia stosowania art. 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia należy sporządzić wykaz rynków reprezentatywnych. Przy określaniu cen tusz wieprzowych należy nawiązać do notowań cenowych uzyskanych bezpośrednio z rynków lub ubojni, jak również do notowań cenowych ustalonych w ośrodkach notowań, które to notowania w swojej całości tworzą

Artykuł 1 Rynkami reprezentatywnymi według art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 są rynki wymienione w załączniku I niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 2123/89 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 203 z 15.7.1989, str. 23. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1901/2004 (Dz.U. L z 30.10.2004, str. 71). (3) Patrz: załącznik II.

zmie307 zmie328

L 168/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2006

ZAŁĄCZNIK I

Państwo członkowskie Typ reprezentatywnego rynku Rynek/Ośrodek notowań

Belgia Czechy Dania Niemcy

Następujący ośrodek notowań: Następujący rynek: Następujący ośrodek notowań: Następujące ośrodki notowań:

Bruksela Praga Kopenhaga Kilonia, Hamburg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trewir, Gießen, Stuttgart, Monachium, Bützow, Poczdam, Magdeburg, Erfurt i Drezno Tallin Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa i Verria Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura i Silleda Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Ségovia i Ciudad Real Rennes, Nantes, Metz, Lyon i Tuluza Waterfordi i Edenderry Mediolan, Cremona, Mantua, Modena, Parma, Reggio Emilia i Perugia Nikozja Ryga Wilno Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch i Wecker Budapeszt Marsa Zoetermeer Wiedeń Warszawa Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega i Rio Maior Lublana Bratysława Helsinki Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby i Kristianstad Szkocja, Irlandia Północna, Północna Anglia i Wschodnia Anglia

Estonia Grecja Hiszpania

Następujący ośrodek notowań Następujące ośrodki notowań: Następujące ośrodki notowań: i następujące grupy rynków:

Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

Następujące ośrodki notowań: Następujące grupy rynków: Następujące grupy rynków: Następujący rynek: Następujący rynek: Następujący ośrodek notowań: Następujące grupy rynków: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujące grupy rynków: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujący ośrodek notowań: Następujące grupy rynków: Ośrodek notowań Milton Keynes dla następującej grupy regionów:

21.6.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 37 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

 • Dz. U. L168 - 33 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do wytwarzania i sprzedaży energiielektrycznej w Finlandii z wyłączeniem Wysp Alandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2337) (1)

 • Dz. U. L168 - 30 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 28 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L168 - 16 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L168 - 14 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L168 - 5 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (1)

 • Dz. U. L168 - 4 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 836/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 3 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 835/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 1 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.