Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 26

9.5.

Analiza kwasów tłuszczowych (FAP) a) b) c) Hodować kulturę na Tripticase Soy Agar (Oxoid) przez 72 godziny w temp. 21 °C (+/– 1°). Zastosować odpowiednią metodę FAP (Janse, 1991; Stead, 1992). Wynik FAP jest dodatni, jeśli profil podejrzanej kultury jest identyczny z profilem kontroli pozytywnej. Obecność charakterystycznych kwasów tłuszczowych: 15:1 Anteiso A, 15:0 Iso, 15:0 Anteiso, 16:0 Iso, 16:0 i 17:0 Anteiso często wskazuje na obecność. C. m. sepedonicus. Inne bakterie, takie jak Curtobacterium, Arthrobacter i Micrococcus, również zawierają niektóre z tych kwasów, ale 15:1 Anteiso A jest rzadkim kwasem w tych bakteriach, a występuje we wszystkich Clavibacter spp. w ilości 1–5 %. W przypadku C. m. sepedonicus poziom ten jest zwykle zbliżony do 5 %.


9.6.

BOX-PCR a) b) Przygotować zawiesinę około 106 komórek na ml w UPW. Przeprowadzić test zgodnie z procedurą (Smith et al., 2001).

10.

TEST POTWIERDZAJĄCY Test patogeniczności musi zostać przeprowadzony w celu ostatecznego potwierdzenia diagnozy występowania C. m. subsp. sepedonicus oraz w celu oceny wirulencji kultur zidentyfikowanych jako C. m. subsp. sepedonicus:

10.1.

Przygotować inokulum około 106 komórek na ml z trzydniowej kultury testowanego izolatu i odpowiedni szczep kontroli pozytywnej C. m. subsp. sepedonicus.

4.7.2006

10.2. 10.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/25

Inokulować 5–10 łodyg młodych siewek oberżyny w stadium trzeciego liścia (część 7.3 lub 7.4) Inkubować w temperaturze 18–24 °C w warunkach dostatecznego oświetlenia i stosunkowo wysokiej wilgotności podlewając je tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody lub więdnięcia z powodu niedoboru wody (patrz: 7.7). W przypadku czystych kultur typowe objawy więdnięcia uzyskuje się w okresie do 2 tygodni, lecz rośliny niewykazujące objawów po upływie tego czasu (patrz: 7.8) należy inkubować do 3 tygodni w temperaturze korzystnej dla uprawy oberżyny, ale nieprzekraczającej 25 °C (dodatek 8). Jeśli po 3 tygodniach objawy nie wystąpią, kultura nie może być uznana za patogeniczną formę C.m. subsp. sepedonicum. Izolacji dokonywać z roślin wykazujących objawy przez pobranie dwucentymetrowego fragmentu łodygi powyżej miejsca inokulacji. Rozdrobnić i zawiesić w niewielkiej ilości sterylnej wody destylowanej lub 50 mM buforu fosforanowego (dodatek 3). Izolację z zawiesiny przeprowadzić przez posiew na MTNA i YPGA (dodatek 5), inkubację przez 3–5 dni w temp. 21–23 °C i obserwować tworzenie się kolonii typowych dla C. m. subsp. sepedonicus.

10.4.

Dodatek 1 Laboratoria uczestniczące w optymalizacji i weryfikacji protokołów

Laboratorium (1) Lokalizacja Kraj

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Departement Gewasbescherming Plantedirektoratet Central Science Laboratory Scottish Agricultural Science Agency Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Unité de Bactériologie Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Station de Quarantaine de la Pomme de Terre State Laboratory Biologische Bundesanstalt Pflanzenschutzamt Hannover Plantenziektenkundige Dienst Norwegian Crop Research Institute, Plant Protection Centre Direcćão-Geral de Protecćão das Culturas Nacionalni institut za biologijo Centro de Diagnostico de Aldearrubia

Wiedeń i Linz Merelbeke Lyngby York Edynburg Angers Le Rheu Dublin Kleinmachnow Hannover Wageningen Aas Lizbona Lubljana Salamanca

Austria Belgii Dania Anglia Szkocja Francja Francja Irlandia Germany Germany Niderlandy Norwegia Portugalia Słowenia Hiszpania

(1) Badacze, z którymi można się kontaktować: patrz strona internetowa http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/Home/main

L 182/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2006

Dodatek 2 Przygotowanie kontroli pozytywnych i negatywnych do testów przesiewowych PCR/IF i FISH Przygotować 72-godzinną kulturę wirulentnego szczepu C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.