Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46

Strona 1 z 4
L 186/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (3). Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (dalej zwana „ICAO”) opracowała procedury w zakresie składania, przyjmowania i dystrybucji planów lotu, które powinny zostać wprowadzone w życie do spójnego stosowania w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Procedury te powinny zostać wdrożone w formie przepisów zobowiązujących użytkowników, pilotów, organy służb ruchu lotniczego oraz poszczególnych nadawców planów lotu do zapewnienia spójności kluczowych elementów planów lotu aż do zakończenia fazy poprzedzającej lot dla rejsów odlatujących z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu. Te kluczowe elementy powinny zostać jasno określone. Na polecenie Eurocontrolu wdrożono scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu w ramach zintegrowanego systemu wstępnego przetwarzania planów lotu (dalej zwanego „IFPS”). Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne działania gwarantujące, że IFPS dostarczać będzie informacje zapewniające spójność kluczowych elementów planów lotu. Jeśli IFPS nie otrzyma planu lotu dla lotów wchodzących w przestrzeń powietrzną podlegającą niniejszemu rozporządzeniu z sąsiednich przestrzeni powietrznych, pojawić się mogą podobne zagrożenia do tych wynikających z niespójności pomiędzy danymi planu lotu w posiadaniu organów służb ruchu lotniczego, użytkowników i pilotów dla rejsów odlatujących z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu. Aby zapobiec zagrożeniom, w takich przypadkach organy służb ruchu lotniczego powinny dostarczyć do IFPS odpowiednie dane dotyczące lotu. Ze względu na utrzymanie lub poprawienie istniejących poziomów bezpieczeństwa operacji państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia przeprowadzenia przez właściwe podmioty oceny bezpieczeństwa, w tym procesów identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka. Działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej ustanowionego na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym („rozporządzenie w sprawie interoperacyjności”) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Szereg analiz przeprowadzonych przez Komisję i Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) wykazało istotne nieścisłości pomiędzy danymi planu lotu będącymi w posiadaniu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg lotu (a mianowicie organów służb ruchu lotniczego, użytkowników i pilotów). Nieścisłości te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto, większa spójność danych planu lotu przyczyniłaby się do usprawnienia operacji lotniczych i pozwoliłaby na opracowanie nowych koncepcji operacji, szczególnie w zakresie zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także spowodowałaby podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.