Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15

Strona 1 z 11
18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/15

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE W SPRAWIE POŁOWÓW NA POŁUDNIOWYM OBSZARZE OCEANU INDYJSKIEGO (SIOFA)

UMAWIĄJCE SIĘ STRONY, KIERUJĄC SIĘ WSPÓLNYM INTERESEM W ZAKRESIE właściwego zarządzania, długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, i pragnąc dalszej realizacji swoich celów na drodze międzynarodowej współpracy, MAJĄC NA UWADZE, że wody państw nadbrzeżnych podlegające jurysdykcji krajowej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. i ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego, w ramach których wykonują one swoje suwerenne prawa do celów badania, eksploatacji, ochrony i zarządzania zasobami połowowymi oraz ochrony żywych zasobów morskich, na które dokonywanie połowów ma wpływ, ODWOŁUJĄC SIĘ DO ODPOWIEDNICH POSTANOWIEŃ Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 roku, Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi oraz zasobami rybnymi masowo migrującymi z dnia 4 grudnia 1995 r., Porozumienia o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu z 24 listopada 1993 r., oraz biorąc pod uwagę Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa przyjęty na 28. Sesji Konferencji Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 1995 r., ODWOŁUJĄC SIĘ RÓWNIEŻ do artykułu 17 Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi oraz zasobami rybnymi masowo migrującymi z 1995 r., oraz do potrzeby państw niebędących Umawiającymi się Stronami niniejszego Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego zastosowania środków ochrony i zarządzania przyjętych na jego mocy, i nieprzyznawania statkom pływającym pod ich banderą zezwolenia na prowadzenie działalności połowowej niezgodnej z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów połowowych, do których ma zastosowanie niniejsze porozumienie, UZNAJĄC ekonomiczne i geograficzne uwarunkowania i szczególne wymagania państw rozwijających się, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się i ich wspólnot nadbrzeżnych, dotyczące sprawiedliwej korzyści z zasobów połowowych, PRAGNĄC współpracy z państwami nadbrzeżnymi oraz z innymi państwami, organizacjami i jednostkami połowowymi posiadającymi żywotny interes w zapewnieniu zasobom połowowym południowego obszaru Oceanu Indyjskiego zgodnych środków ochrony i zarządzania, MAJĄC NA UWADZE, że osiągnięcie powyższego przyczyni się do realizacji sprawiedliwego i słusznego porządku ekonomicznego w interesie całej ludzkości, zwłaszcza szczególnych interesów i potrzeb państw rozwijających się, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się, W PRZEKONANIU, że podpisanie wielostronnego porozumienia o długotrwałej ochronie i zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów połowowych na wodach podlegających jurysdykcji krajowej na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego najlepiej służyłoby realizacji tych celów, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego porozumienia: a) „Konwencja z 1982 r.” oznacza Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.; b) „Porozumienie z 1995 r.” oznacza Porozumienie w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszą-

cych się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi oraz zasobami rybnymi masowo migrującymi z dnia 4 grudnia 1995 r.; c) „obszar” oznacza obszar, do którego ma zastosowanie niniejsze porozumienie, zgodnie z artykułem 3; d) „Kodeks postępowania” oznacza Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa przyjęty na 28 Sesji Konferencji Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 1995 r.;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.