Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (49): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu


5906

Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902: – Tkaniny dziane lub szydełkowane Wytwarzanie z (50): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z materiałów chemicznych

– Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych – Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy

5907

Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne

Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/61

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Koszulki żarowe, impregnowane

Wytwarzanie z dzianin workowych

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicznych:

– Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911

Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją 6310

– Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylindryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911

Wytwarzanie z (51): – przędzy z włókna kokosowego, – następujących materiałów: – – przędzy politetrafluoroetylenu (52); – – przędzy wieloskładowej, z poliamidu, powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową – – przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, – – nici z politetrafluoroetylenu (53), – – przędzy z syntetycznych włókien przędnych z polifenylenu tereftalamidu, – – przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (54) – – włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego, – – włókien naturalnych, – – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe

Wytwarzanie z (55): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

L 20/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.