Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 9

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2006-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 9

22.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/9

POROZUMIENIE w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau A. Pismo Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie, W celu zapewnienia przedłużenia okresu obowiązywania będącego obecnie w mocy (od 16 czerwca 2001 r. do 15 czerwca 2006 r.) Protokołu ustanawiającego dopuszczalne wielkości połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie w sprawie połowów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau, zmienionej z dniem 16 czerwca 2004 r., i w oczekiwaniu na zakończenie negocjacji w sprawie zmian w protokole, mam zaszczyt potwierdzić uzgodnienie następujących ustaleń przejściowych: 1) System obowiązujący od dnia 16 czerwca 2004 r. został przedłużony na okres od dnia 16 czerwca 2006 r. do dnia 15 czerwca 2007 r. Wkład finansowy Wspólnoty z tytułu ustaleń przejściowych odpowiadać będzie kwocie określonej w art. 3 obecnie obowiązującego zmienionego protokołu (7 260 000 EUR). Kwota ta będzie w całości przeznaczona na rekompensatę finansową, a wypłata nastąpi najpóźniej dnia 31 grudnia 2006 r. 2) W tym czasie wydawane będą licencje połowowe w granicach określonych w art. 1 obowiązującego obecnie zmienionego protokołu, w zamian za opłaty lub zaliczki w wysokości określonej w pkt 1 załącznika do protokołu. Będę zobowiązany za potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma oraz wyrażenie zgody co do jego treści. Z wyrazami szacunku,


W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 200/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2006

B. Pismo Rządu Republiki Gwinei Bissau Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego pisma z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „W celu zapewnienia przedłużenia okresu obowiązywania będącego obecnie w mocy (od 16 czerwca 2001 r. do 15 czerwca 2006 r.) Protokołu ustanawiającego dopuszczalne wielkości połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie w sprawie połowów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau, zmienionej z dniem 16 czerwca 2004 r., i w oczekiwaniu na zakończenie negocjacji w sprawie zmian w protokole, mam zaszczyt potwierdzić uzgodnienie następujących ustaleń przejściowych: 1) System obowiązujący od dnia 16 czerwca 2004 r. został przedłużony na okres od dnia 16 czerwca 2006 r. do dnia 15 czerwca 2007 r. Wkład finansowy Wspólnoty z tytułu ustaleń przejściowych odpowiadać będzie kwocie określonej w art. 3 obecnie obowiązującego zmienionego protokołu (7 260 000 EUR). Kwota ta będzie w całości przeznaczona na rekompensatę finansową, a wypłata nastąpi najpóźniej dnia 31 grudnia 2006 r. 2) W tym czasie wydawane będą licencje połowowe w granicach określonych w art. 1 obowiązującego obecnie zmienionego protokołu, w zamian za opłaty lub zaliczki w wysokości określonej w pkt 1 załącznika do protokołu.”. Mam zaszczyt potwierdzić, że Rząd Republiki Gwinei Bissau zaakceptował treść Pańskiego pisma i uważa, że stanowi ono wraz z niniejszym pismem porozumienie zgodnie z Państwa propozycją. Z wyrazami szacunku,

W imieniu Rządu Republiki Gwinei Bissau

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 35 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277) (1)

 • Dz. U. L200 - 14 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3903) (1)

 • Dz. U. L200 - 11 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L200 - 7 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 6 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L200 - 5 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Czech zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L200 - 3 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L200 - 1 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.