Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 3

Tytuł:

Zmieniony budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 3

Strona 1 z 17
25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/3

Zmieniony budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

(2006/488/WE)

L 202/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Rok budżetowy 2006 „TACIS” Zmieniony budżet 2006

Treść

Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Razem — — 32 144 000 32 144 000 32 973 500 32 973 500


10

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 1 000 000 p.m. p.m. p.m. 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

1 000 000

32 144 000

32 973 500

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/5 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 „TACIS” Rok budżetowy 2006 Zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Wkład EFTA Wkład nowych Państw Członkowskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM —

27 650 000 629 000 3 865 000 32 144 000

27 650 000 629 000 4 694 500 32 973 500

Tytuł 1 — Razem

32 144 000

32 973 500

L 202/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Uwagi Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlament Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 „TACIS” Rok budżetowy 2006 Zmieniony budżet 2006

27 650 000

27 650 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1). 101 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2006 „TACIS” Rok budżetowy 2006 Zmieniony budżet 2006

629 000

629 000

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG. 102 Wkład nowych Państw Członkowskich

Rok budżetowy 2006 „TACIS” Rok budżetowy 2006 Zmieniony budżet 2006

3 865 000

4 694 500

Uwagi Składki pochodzące z nowych Państw Członkowskich.

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/7 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 „TACIS” Rok budżetowy 2006 Zmieniony budżet 2006

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

210

Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.